Kindlustus

Kindlustus

Kui soovid kaitsta oma vara ja ennast ootamatute sündmuste eest, siis kindlustus on parim valik. Kindlustus aitab katta ootamatud kulud, mis võivad tekkida erinevate õnnetuste, varguste või muude sündmuste korral.

Eestis on mitmeid kindlustusandjaid, kes pakuvad erinevaid kindlustusliike. Näiteks on võimalik leida liikluskindlustus, kodukindlustus, elukindlustus, reisikindlustus ja palju muud. Kindlustusliigid erinevad vastavalt sellele, millist vara või eluvaldkonda soovid kindlustada.

Enne kindlustuse valimist on oluline teada, millised on kindlustusandja tingimused ja kuidas kindlustus toimib. Kindlustusandjad pakuvad erinevaid tingimusi ja hindu, seega on oluline võrrelda erinevaid kindlustuspakkumisi.

Kindlustusandjate kohta saab rohkem teavet Finantsinspektsiooni veebilehelt. Seal on võimalik tutvuda kindlustusandjate statistikaga ning saada ülevaade kindlustusandjate Solventsus II andmete kohta.

Autokindlustus

Kui soovid oma sõiduki kindlustada, on sul mitmeid võimalusi valida. Autokindlustus võib olla kas liikluskindlustus, kaskokindlustus või autoabi. Kaskokindlustus kaitseb sinu sõidukit erinevate õnnetuste korral, liikluskindlustus aga kaitseb teisi liiklejaid sinu sõiduki põhjustatud kahjude eest. Autoabi võimaldab sul saada abi, kui sinu sõiduk jääb teel rikke tõttu seisma.

Kaskokindlustus

Kaskokindlustus kaitseb sinu sõidukit erinevate õnnetuste korral. Kui sinu sõiduk satub avarii või muu õnnetuse tõttu kannatada, maksab kindlustusselts sulle kahju hüvitist vastavalt kindlustuslepingus kokkulepitud tingimustele. Kaskokindlustus võib hõlmata erinevaid juhtumeid, nagu näiteks tulekahju, vandalism, vargus, loodusõnnetus jne.

Liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis kaitseb teisi liiklejaid sinu sõiduki põhjustatud kahjude eest. Kui sinu sõiduk põhjustab liiklusõnnetuse, maksab kindlustusselts kannatanutele kahjuhüvitist vastavalt kindlustuslepingus kokkulepitud tingimustele. Liikluskindlustus on kohustuslik kõigile sõidukitele ja see tuleb sõlmida enne sõiduki kasutamist.

Autoabi

Autoabi võimaldab sul saada abi, kui sinu sõiduk jääb teel rikke tõttu seisma. Autoabi teenus võib hõlmata erinevaid abi- ja päästeteenuseid, nagu näiteks auto remonti kohapeal, pukseerimist, rehviabi jne. Autoabi teenus võib olla kas kohapealne või kaugabi, sõltuvalt kindlustuslepingus kokkulepitud tingimustest.

Reisikindlustus

Kui oled plaaninud reisi, on oluline mõelda ka reisikindlustusele. Reisikindlustus tagab sulle muretu reisi ning kaitseb ootamatute kulude eest, mis võivad tekkida reisi ajal.

Reisikindlustus hõlmab mitmeid erinevaid riske, nagu näiteks haigestumine välismaal, reisi tühistamine, pagasi kadumine või vargus, reisi hilinemine ja palju muud. Enne kindlustuse ostmist on oluline tutvuda kindlustuse tingimustega ning veenduda, et kindlustuskaitse vastab sinu vajadustele.

Kui oled plaaninud reisi, siis soovitame kindlasti võtta aega, et leida endale sobiv reisikindlustus. Enne kindlustuse ostmist tasub võrrelda erinevaid kindlustuspakkujaid ning nende pakutavaid tingimusi ja hindu.

Kui soovid nõu reisikindlustuse valimisel, võid pöörduda kindlustusettevõtte poole ning küsida nende ekspertide nõuandeid. Kindlustusettevõtted pakuvad sageli ka võimalust osta kindlustust internetis, mis teeb kindlustuse ostmise lihtsaks ja mugavaks.

Kodukindlustus

Kodukindlustus on oluline, et kaitsta oma kodu ootamatute õnnetuste eest. Selle kindlustusega saate kaitsta oma vara, sealhulgas maja, korterit või suvilat. Kodukindlustus hüvitab kahju, mis on tekkinud tulekahju, varguse, veekahjustuste, loodusõnnetuste ja muude ootamatute sündmuste korral.

Kodukindlustusega saate kaitsta oma vara erinevate ohtude eest. Näiteks, kui teie kodu satub tulekahju, siis kodukindlustus hüvitab kahju, mis on tekkinud tulest, suitsust ja kustutusveest. Samuti hüvitab kodukindlustus kahju, mis on tekkinud varguse või vandalismi tagajärjel. Kui teie kodu on kannatanud loodusõnnetuste, nagu tormi või üleujutuse all, siis kodukindlustus aitab teil kahju hüvitada.

Kodukindlustusega saate kindlustada mistahes Eestis asuva elukondliku hoone, nt oma maja, korteri, ridaelamu, kõrvalhoone või suvekodu. Kodukindlustuse sihtturg on Eestis asuvat elukondlikku kinnis-ja/või vallasvara omavad isikud. Kodukindlustuse hind sõltub kindlustatava vara väärtusest ja kindlustussumma suurusest.

Kui soovite oma kodu kindlustada, siis on oluline valida õige kindlustusandja. Eelistage kindlustusandjat, kes pakub kvaliteetset teenust ja kaitset ootamatute õnnetuste eest. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge kindlustustingimustega ning veenduge, et need vastavad teie vajadustele.

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus on kindlustus, mis aitab kaitsta sinu ettevõtet ootamatute kulude eest, mis võivad tekkida teistele inimestele tekitatud kahju tõttu. Kui sinu ettevõtte tegevus põhjustab kahju kolmandale isikule, võib vastutuskindlustus aidata hüvitada kahju ja kaitsta sinu ettevõtet õiguslike tagajärgede eest.

Vastutuskindlustusega kindlustad kulud, mis tekivad ootamatusest, mida sinu tegevus toob kaasa teistele inimestele. Kui sinu ettevõte tekitab kahju kolmandale isikule, võib vastutuskindlustus aidata katta kahjusumma ning kaitsta sinu ettevõtet õiguslike tagajärgede eest.

Vastutuskindlustus on eriti oluline ettevõtetele, kes tegelevad tootmise, teenuste pakkumise või muu tegevusega, mis võib põhjustada kahju kolmandale isikule. Vastutuskindlustus võib katta mitmesuguseid riske, sealhulgas tootevastutust, töövõtja vastutust, tööandja vastutust, professionaalset vastutust ja palju muud.

Kui oled ettevõtja, kelle tegevus võib tekitada kahju teistele inimestele, on vastutuskindlustus hädavajalik. See aitab kaitsta sinu ettevõtet ootamatute kulude eest, mis võivad tekkida kahju tõttu, mille sinu ettevõte on tekitanud kolmandale isikule.

Vastutuskindlustus on tark investeering, mis aitab kaitsta sinu ettevõtet ootamatute kulude eest, mis võivad tekkida teistele inimestele tekitatud kahju tõttu. Kui soovid kaitsta oma ettevõtet ja tagada, et oled valmis ootamatusteks, siis kaalu kindlasti vastutuskindlustuse võtmist.

Varakindlustus

Varakindlustus on kindlustus, mis kaitseb ettevõtte vara erinevate kahjude eest. Varakindlustusega saab kindlustada nii kinnisvara (hooned, rajatised) kui ka vallasvara (inventar, tootmisseadmed, kaup, materjalid). Varakindlustus aitab ettevõttel maandada riske ja kaitsta oma vara ootamatute kahjude eest.

Ettevõtte Varakindlustus

Ettevõtte varakindlustus võimaldab kindlustada kogu vara, mida ettevõtluses kasutatakse. See hõlmab hooneid, rajatisi, siseviimistlust, seadmeid, masinaid, inventari, kaupa, toorainet, hoone välispiirkonda, klienditeeninduspiirkonda ja palju muud. Ettevõtte varakindlustus on vajalik, kuna ettevõtted seisavad silmitsi erinevate riskidega, mis võivad põhjustada kahju nende varale.

Ettevõtte varakindlustusega on võimalik kaitsta oma vara erinevate kahjude eest, näiteks tulekahju, plahvatuse, vandalismi, varguse ja loodusõnnetuste eest. Kindlustuslepingu sõlmimisel arvestatakse kindlustusvõtja soove ja valitud kindlustusriske. Minimaalne kaitse on tulekindlustus, mis hõlmab tulekahju, otsese välgulöögi, plahvatuse ning kustutussüsteemi ootamatu käivitumisega seotud kahjusid.

Ettevõtte varakindlustus võimaldab kaitsta oma vara ka äritegevuse katkemise eest. Kui ettevõte seisab silmitsi ootamatu kahjuga, võib see põhjustada äritegevuse katkemise ning seeläbi kaotada ettevõttele sissetuleku. Varakindlustus võib hüvitada sellise kahju tõttu tekkinud äritegevuse katkemise kulu või saamata jäänud renditulu.

Õnnetusjuhtum ja Kindlustus

Kui oled kokku puutunud õnnetusjuhtumiga, võib see kaasa tuua mitmeid kulutusi, sealhulgas arstivisiite, ravimeid, operatsioone ja rehabilitatsiooni. Õnnetusjuhtumikindlustus aitab katta neid kulutusi ja tagab, et saad keskenduda oma paranemisele, mitte rahaliste probleemide lahendamisele.

Õnnetusjuhtumikindlustus kaitseb sind, kui saad õnnetuses vigastada, püsiva puude või jääb töövõimetuks. Tavapärased õnnetused on traumad nagu luumurd ja venitus. Õnnetuse korral maksab kindlustusandja kannatanule hüvitise. Hüvitise suurus sõltub kindlustuslepingu tingimustest ja valitud kindlustussummast.

Kui sul on lapsed, võib õnnetusjuhtumikindlustus olla eriti oluline. Lapsed on aktiivsed ja seiklushimulised ning kipuvad seetõttu rohkem õnnetustesse sattuma. Õnnetusjuhtumikindlustus aitab katta nende kulutusi, kui midagi juhtub.

Kui oled spordihuviline või tegeled riskantse tööga, võib õnnetusjuhtumikindlustus olla hädavajalik. See kaitseb sind ootamatute vigastuste eest, mis võivad kaasa tuua pikaajalise töövõimetuse või invaliidsuse.

Õnnetusjuhtumikindlustuse valimisel tuleb arvestada erinevate teguritega, näiteks kindlustussummad, kindlustuskaitsed ja kindlustuslepingu tingimused. Täpsemat infot saad kindlustusandjalt või nende veebilehelt.

Kindlustusseltsid Eestis

Kui otsite kindlustusseltsi Eestis, siis on palju valikuid. Eesti Kindlustusseltside Liit ühendab kõiki püsivalt Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ja välismaiste kindlustusandjate filiaale ning on nende esindaja. Liidu eesmärk on esindada oma liikmete ühiseid huve kindlustussektori ja kogu riigi sotsiaal- ning majanduskeskkonna edendamisel.

Siin on mõned Eesti kindlustusseltsid, mille teenuseid võiksite kaaluda:

  • Salva Kindlustus: Salva Kindlustus on Eesti kapitalil põhinev kindlustusselts, mis on enam kui kahekümne tegevusaastaga tõusnud üheks juhtivaimaks täisteenust pakkuvaks seltsiks Eestis. Nende teenuste hulka kuuluvad kasko-, liiklus-, kodu-, reisikindlustus ja palju muud.

  • ERGO Kindlustus: ERGO Kindlustus on üks suurimaid kindlustusseltse Eestis, mis pakub laia valikut kindlustusteenuseid, sealhulgas kasko-, liiklus-, kodu-, reisikindlustus ja palju muud. ERGO Kindlustus on osa rahvusvahelisest ERGO kontsernist.

  • If Kindlustus: If Kindlustus on rahvusvaheline kindlustusselts, mis pakub laia valikut kindlustusteenuseid, sealhulgas kasko-, liiklus-, kodu-, reisikindlustus ja palju muud. If Kindlustus on osa rahvusvahelisest If P&C Insurance Company Ltd kontsernist.

Nende kindlustusseltside kodulehtedel leiate rohkem teavet nende pakutavate teenuste kohta, samuti saate taotleda hinnapakkumist või kindlustuslepingut.

Kui otsustate kindlustusseltsi valides, siis on oluline kaaluda oma vajadusi ja eelarvet. Kindlustusseltside teenuste hind võib varieeruda sõltuvalt kindlustusliigist, kindlustussummast ja muudest teguritest. Seetõttu on soovitatav võrrelda erinevate kindlustusseltside hindu ja teenuseid enne otsuse tegemist.

Iseteenindus ja Tagasiside

Kindlustus on midagi, mis annab sulle turvatunde. Kuid kui midagi juhtub, on oluline, et sa saaksid oma kindlustusasjus kiiresti ja lihtsalt tegutseda. Selleks on kindlustusseltsidel välja töötatud iseteeninduskeskkonnad, kus saad mugavalt oma kindlustuspoliisi andmeid vaadata ja muuta.

Üks selline iseteeninduskeskkond on Ifi Iseteenindus, kus saad osta liiklus-, kasko-, reisi-, kodu-, õnnetusjuhtumi- ja lemmikloomakindlustust. Sisenedes iseteenindusse oma ID-kaardi, Mobiil-ID või panga kaudu, saad alustada kindlustuse ostmist eraisikuna, sisestades vajalikud andmed esimestesse sammudesse. Kui sul on juba kindlustuspoliis olemas, saad iseteeninduses vaadata oma kindlustuspoliisi andmeid ja muuta kindlustussummat või kindlustuskaitset vastavalt vajadusele.

Kindlustuse Uudised

Kui soovid olla hästi informeeritud kindlustuse valdkonnas toimuvast, siis tasub jälgida kindlustuse uudiseid. Siin on mõned hiljutised uudised, mis võivad olla kasulikud:

  • ERGO kindlustus teatas, et sel suvel on pikne põhjustanud viis korda rohkem õnnetusi kui eelmisel aastal samal ajal. See tähendab, et kui elad piirkonnas, kus on tavaline äikesetormide esinemine, siis tasub kaaluda piksekahjude kindlustamist.

  • Statistikaameti andmetel pakuvad kindlustusseltsid elu- ja kahjukindlustust, et tagada klientidele rahaline toetus ootamatute juhtumite korral. Kui soovid kaitset ootamatuste vastu ja vältida suuremat rahakahju, siis tasub kindlustuse valdkonnas end hästi informeerida.

  • PZU Kindlustus pakub eraisikutele erinevaid kindlustustooteid, sealhulgas kasko-, liiklus-, reisi-, kodu- ja õnnetusjuhtumikindlustust. Kui soovid kindlustada oma vara või ennast ootamatute juhtumite vastu, siis tasub uurida nende tooteid.

  • Möödunud aastal põlenud kortermaja taastamine on jäänud õigusvaidluse taha toppama. Kui elad kortermajas, siis tasub uurida, kas sinu korteriühistu kindlustuskaitse on piisav, et katta võimalikud kahjud. Kui oled mures oma korteri kindlustuskaitse pärast, siis tasub konsulteerida kindlustusekspertidega.

Kindlustuse valdkond on pidevas muutumises ning uudiseid tasub jälgida regulaarselt, et olla kursis uute toodete ja teenuste ning kindlustusjuhtumitega.

Korduma kippuvad küsimused

Millised on auto kindlustuse erinevad liigid?

Auto kindlustusel on erinevaid liike, nagu kasko- ja liikluskindlustus. Kaskokindlustus kaitseb auto omanikku erinevate kahjude eest, mis võivad autole juhtuda, sealhulgas varguse, tulekahju, vandalismi ja loodusõnnetuste eest. Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis kaitseb autojuhti ja teisi liiklejaid õnnetusjuhtumi korral.

Kuidas valida sobivat kindlustust oma autole?

Sobiva kindlustuse valimisel on oluline arvestada oma auto väärtust, sõidukite kasutamise sagedust ja sõidutingimusi. Kaskokindlustuse valimisel tuleks kaaluda, milliseid riske soovitakse kindlustada. Liikluskindlustuse valimisel tuleks võrrelda erinevate kindlustusseltside pakkumisi ja valida sobivaim.

Millised on kindlustusfirma valikukriteeriumid?

Kindlustusfirma valimisel tasub arvestada kindlustusfirma mainet, klienditeeninduse kvaliteeti, kindlustusmakse suurust ja kindlustustingimuste selgust. Samuti tasub uurida kindlustusfirma kogemusi kindlustusjuhtumite lahendamisel.

Kuidas kindlustusfirma valimisel raha säästa?

Raha saab kindlustusfirma valimisel säästa, kui võrrelda erinevate kindlustusseltside pakkumisi ja valida sobivaim. Samuti võib kindlustusmakse suurust mõjutada näiteks auto turuväärtus, kindlustussumma suurus ja kindlustusperioodi pikkus.

Kuidas toimub kindlustusjuhtumite lahendamine?

Kindlustusjuhtumite lahendamine toimub vastavalt kindlustustingimustele ja kindlustuslepingus sätestatud tingimustele. Kindlustusjuhtumi korral tuleb esitada kindlustusavaldus ja vajadusel ka teised vajalikud dokumendid. Kindlustusfirma hindab kahju suurust ja võtab vastavalt sellele kasutusele sobivad meetmed.

Millised on kindlustuse olulisemad tingimused?

Kindlustuse olulisemateks tingimusteks on kindlustusmakse suurus, kindlustussumma suurus, kindlustusperioodi pikkus, kindlustusjuhtumite hüvitamise tingimused ja kindlustustingimuste selgus. Enne kindlustuse sõlmimist tuleks kindlasti tutvuda kindlustustingimustega ning vajadusel küsida lisateavet kindlustusseltsi esindajalt.