Kindlustus

Auto kindlustus

Kui soovid oma sõidukile kindlustust võtta, on oluline teada, millised võimalused on saadaval. Autokindlustus on kohustuslik liikluskindlustus, mis hüvitab kahju, mida tekitad teistele inimestele või nende varale liiklusõnnetuses. Kaskokindlustus on aga vabatahtlik kindlustus, mis katab ka Sinu enda sõiduki kahjustused.

Enne kindlustuslepingu sõlmimist on oluline võrrelda erinevate kindlustusseltside pakkumisi. Kindlustusseltsid pakuvad erinevaid kindlustuslahendusi, mis võivad sisaldada erinevaid kaitseid ja lisateenuseid. Näiteks võib kindlustuslepingus olla lisaks kaskokindlustusele ka varguse või tulekahju kaitse.

IF on üks Eesti juhtivaid kindlustusandjaid, kes pakub erinevaid autokindlustuse lahendusi. Nende kodulehelt saad kiiresti võrrelda erinevate kindlustusseltside pakkumisi ning valida enda jaoks sobivaima. Lisaks pakub IF ka erinevaid lisateenuseid, nagu näiteks asendusauto kasutamise võimalus.

Kindlustuslepingu sõlmimisel tuleb tähelepanu pöörata ka kindlustusandja tingimustele ja poliitikale. IF P&C Insurance AS on näiteks rahvusvaheline kindlustusandja, kelle eesmärk on pakkuda klientidele parimat teenust ja kaitset. Nende kindlustuslepingud on selged ja arusaadavad ning klienditeenindus on professionaalne ja abivalmis.

Liikluskindlustus

Liikluskindlustus on Eestis kohustuslik kindlustus, mis kaitseb sinu sõidukiga teistele isikutele või nende varale põhjustatud kahjude eest. See on oluline kindlustus, mis tagab, et sa ei pea kahjude korral ise kulusid kandma.

Liikluskindlustuse Hind

Liikluskindlustuse hind sõltub mitmest tegurist, sealhulgas sõiduki tüübist, vanusest, kasutusotstarbest ja kindlustusseltsist. Eesti Liikluskindlustuse Fond ja Eesti kindlustusseltsid pakuvad liikluskindlustuse kalkulaatoreid, mis aitavad sul leida sobiva kindlustusmakse.

Liikluskindlustuse Tingimused

Liikluskindlustuse tingimused on reguleeritud Liikluskindlustuse seadusega. Kindlustus hüvitab kahjud, mis on põhjustatud liiklusõnnetuse tagajärjel. Kindlustus ei kata kahjusid, mis on põhjustatud tahtlikult või joobeseisundis sõites.

Liikluskindlustuse Kehtivus

Liikluskindlustus kehtib tavapäraseks liikluseks kasutatavatel teedel, parklates, hoovides ja mujal. Roheline kaart on dokumend, mis tõendab, et sõidukil on kehtiv liikluskindlustus ja see on vajalik, kui soovid oma sõidukiga välismaale sõita.

Kaskokindlustus

Kaskokindlustus on üks olulisemaid autokindlustuse liike, mis kaitseb sinu sõidukit erinevate ohtude eest, sealhulgas liiklusõnnetuste, tulekahju, vandalismi, varguse ja loodusjõudude kahjude eest. Kaskokindlustus on vabatahtlik, kuid see võib olla väga kasulik, kui soovid oma sõidukit maksimaalselt kaitsta.

Kaskokindlustuse Hind

Kaskokindlustuse hind sõltub mitmest tegurist, sealhulgas sõiduki vanusest, mudelist, kasutusotstarbest ja kindlustussumma suurusest. Kaskokindlustuse hind võib olla mõnevõrra kõrgem kui liikluskindlustuse hind, kuid see on seda väärt, kuna see kaitseb sinu sõidukit laiemalt.

Kui soovid säästa kaskokindlustuse hinnalt, võid kaaluda omavastutuse suurendamist. See tähendab, et kui juhtub kahju, pead sina ise maksma osa kahjusummast. Mida suurem on omavastutus, seda madalam on kindlustusmakse.

Kaskokindlustuse Tingimused

Kaskokindlustuse tingimused erinevad kindlustusseltsiti, kuid tavaliselt hüvitatakse kahju sõltuvalt kindlustuslepingu tingimustest. Kui oled ise põhjustanud avarii või kahju, siis kaskokindlustus hüvitab kahju vastavalt kindlustussummale ja kindlustuslepingu tingimustele.

Kaskokindlustus võib hõlmata ka lisakaitseid, nagu näiteks klaasikaitse, varguskaitse ja autoabi. Kui soovid täpsemat teavet kaskokindlustuse tingimuste kohta, siis tasub uurida kindlustusseltsi kodulehte või konsulteerida kindlustusandjaga.

Sõiduki Kindlustus

Kui oled auto omanik, siis on kindlustus sõiduki jaoks hädavajalik. Kindlustus kaitseb sind ja teisi liiklejaid ootamatute õnnetuste eest ning tagab, et sa ei pea kõikide kahjude eest ise vastutama. Selles jaotises räägime lähemalt sõiduki kindlustamisest ning sellega seotud olulistest aspektidest.

Sõiduki Registreerimine

Kui soovid oma sõidukit kindlustada, pead kõigepealt sõiduki registreerima. Registreerimise käigus määratakse sinu sõidukile registreerimismärk ning saadakse sõiduki andmed, sealhulgas mark, mudel, mootori võimsus, istekohtade arv ja registrimass. Need andmed on kindlustuse sõlmimisel väga olulised ning kindlustusandja kasutab neid kindlustusmakse arvutamiseks.

Sõiduki Omaniku Õigused ja Kohustused

Sõiduki omanikuna on sul teatud õigused ja kohustused seoses kindlustusega. Sa pead tagama, et sinu sõidukil on kehtiv liikluskindlustus ning vajadusel ka kaskokindlustus. Samuti pead tagama, et sinu sõiduki registreerimismärk on alati nähtav ja loetav ning et sõidukil on kehtiv ülevaatus.

Kui soovid kindlustust sõlmida, siis on sul õigus valida kindlustusandja, kelle juures soovid kindlustust sõlmida. Samuti on sul õigus saada kindlustusandjalt informatsiooni kindlustuse tingimuste ja hindade kohta.

Kui oled kindlustuse sõlminud, siis pead tagama, et maksad kindlustusmakseid õigeaegselt ning teavitad kindlustusandjat kõikidest muudatustest, mis võivad mõjutada kindlustuse kehtivust.

Olulised märksõnad: sõiduk, registrimass, võimsus, mark, mudel, mootori võimsus, registreerimismärk, sõiduki omanik, sõiduki andmed, istekohtade arv, sõiduki registreerimismärk, sõiduki liik.

Õnnetuse Käsitlemine

Kui oled autojuht, siis võid igal ajal sattuda liiklusõnnetusse. Sellisel juhul on oluline teada, kuidas õnnetuse korral käituda.

Õnnetuse Järgne Toimimine

Kui oled liiklusõnnetuse tunnistajaks või oled ise selles osaline, siis on oluline tagada ohutus. Kui keegi on õnnetuses vigastatud või hukkunud, tuleb viivitamatult teavitada juhtunust politseid ja kiirabi telefonil 112. Kui keegi on õnnetuses vigastatud, siis on oluline osutada esmaabi.

Kui liiklusõnnetuses osalenud sõidukid on liiklusest eemaldatud ja kannatanud on saanud vajaliku abi, tuleb alustada kahjukäsitlusega. Kahjukäsitlus on protsess, mille käigus kindlustusandja hindab õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju ning otsustab, kas ja kui palju hüvitist välja maksta.

Õnnetuse Põhjustaja Vastutus

Kui õnnetuse põhjustaja on kindlaks tehtud, siis vastutab ta kahju eest, mida ta on põhjustanud. Kui õnnetuse põhjustaja omab liikluskindlustust, siis hüvitab kindlustusandja kahju kannatanule. Kui õnnetuse põhjustaja ei omagi liikluskindlustust, siis vastutab ta ise kahju eest.

Kindlustusmakse ja Summa

Kindlustusmakse Arvutamine

Auto kindlustusmakse arvutatakse kindlustusandja poolt kindlustatava riski, kahjuajaloo ja sõiduki kategooria alusel. Sõiduki kategooriad hõlmavad sõiduautosid, mopeede, mootorrattaid ja busse. Kindlustusandja võtab arvesse ka sõiduki marki ja mudelit. Kindlustusmakse võib erineda kindlustusandjate vahel, kuna igal kindlustusandjal on oma metoodika.

Kindlustusmakse suurus võib varieeruda sõltuvalt erinevatest teguritest, nagu sõiduki vanus, sõiduki kasutusala, kindlustusandja, kindlustusvõtja kahjuajalugu ja kindlustussumma. Kindlustusmakse võib olla kõrgem, kui sõidukit kasutatakse ärilistel eesmärkidel või kui kindlustusvõtjal on kahjuajalugu. Kuid kindlustusmakse võib olla madalam, kui sõiduk on uus või kui kindlustusvõtjal on hea kahjuajalugu.

Kindlustussumma Määramine

Kindlustussumma on kindlustushüvitise ülempiir, mille kindlustusandja maksab kindlustusvõtjale kindlustusjuhtumi korral. Liikluskindlustuse kindlustussumma on määratud liikluskindlustuse seaduses. Kindlustussumma võib varieeruda sõltuvalt sõiduki vanusest, seisukorrast ja turuväärtusest.

Kui sõiduk on uus, siis kindlustussumma on tavaliselt sõiduki turuhind. Kui sõiduk on vana, siis kindlustussumma võib olla väiksem kui sõiduki turuhind. Kindlustussumma võib olla ka suurem, kui sõiduk on kallis ja haruldane.

Kindlustussumma ja kindlustusmakse ei ole samad. Kindlustusmakse on tasu kindlustuse eest, mida kindlustusvõtja peab maksma. Kindlustussumma on kindlustushüvitise ülempiir, mille kindlustusandja maksab kindlustusjuhtumi korral.

Klienditeenindus

Klienditeenindus on auto kindlustuse ostmisel ja kasutamisel oluline tegur. Kui teil tekib küsimusi või probleeme, on hea teada, kuidas saate abi ja kuidas saate ise oma kindlustusega seotud küsimusi lahendada.

Klienditeeninduse Kontaktid

Kui teil tekib küsimusi, siis saate alati võtta ühendust kindlustusseltsi klienditeenindusega. Klienditeenindusega saate ühendust võtta telefoni või e-posti teel. Klienditeeninduse kontaktid leiate kindlustusseltsi kodulehelt või kindlustuspoliisilt.

Klienditeenindus aitab teil lahendada kõikvõimalikke küsimusi, mis on seotud auto kindlustusega. Kui teil tekib küsimusi kindlustuse hindade, kindlustuskaitsete või kindlustuse tingimuste kohta, siis võite alati klienditeenindusega ühendust võtta.

Iseteeninduse Võimalused

Paljud kindlustusseltsid pakuvad võimalust kasutada iseteenindust. Iseteenindus võimaldab teil oma kindlustusega seotud küsimusi lahendada iseseisvalt. Iseteeninduse kaudu saate näiteks vaadata oma kindlustuspoliisi tingimusi, teha kindlustusmakseid või esitada kahjunõudeid.

Iseteenindus on tavaliselt saadaval kindlustusseltsi kodulehel. Iseteenindusse saate sisse logida oma isikliku kasutajanime ja parooliga. Kui teil tekib iseteeninduse kasutamisel küsimusi, siis võite alati pöörduda klienditeeninduse poole.

Kindlustus Eestis ja Välismaal

Kindlustus Eestis

Kui oled Eestis sõidukit omav autojuht, siis on sul kohustus sõlmida liikluskindlustusleping, mis tagab kahju hüvitamise kolmandatele isikutele, kui sa oled põhjustanud liiklusõnnetuse. Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) vastutab liikluskindlustuse süsteemi haldamise eest Eestis. LKF-i kodulehel saad teha kindlustuse ostmiseks võrdlusi ja leida sobiva kindlustusandja.

Lisaks liikluskindlustusele on soovitatav sõlmida ka kaskokindlustus, mis kaitseb sinu sõidukit erinevate kahjude eest. Kaskokindlustus on vabatahtlik, kuid see võib olla kasulik, eriti kui sul on uus või kallis auto.

Kindlustus Välismaal

Kui plaanid oma Eestis registreeritud sõidukiga välismaale reisida, siis on oluline teada, et Eesti liikluskindlustus ei kehti väljaspool Eestit. Seetõttu on soovitatav sõlmida rohelise kaardi kindlustus, mis tagab kahju hüvitamise kolmandatele isikutele, kui sa oled põhjustanud liiklusõnnetuse välismaal. Roheline kaart on rahvusvaheline kindlustusdokument, mis tõendab, et sinu sõiduk on kindlustatud vastavalt Euroopa Liidu ja teiste riikide nõuetele.

Enne välismaale reisimist on oluline kontrollida, kas sinu kindlustuspoliis katab ka välismaal tekkivaid kahjusid. Samuti on soovitatav kontrollida sihtriigi kindlustusnõudeid ja -reegleid, et vältida ebameeldivaid üllatusi.

Kui oled välismaal ja sinu sõiduk on saanud kahjustada, siis on oluline võtta ühendust oma kindlustusandjaga võimalikult kiiresti. Paljud kindlustusandjad pakuvad ka rahvusvahelist autoabi, mis võib aidata sul kahjujuhtumi korral.

Eraklient ja Ettevõte

Erakliendi Kindlustus

Kui oled eraisik ja soovid kindlustada oma sõidukit, siis on sul võimalik valida erinevate kindlustuspakettide vahel. Kõige olulisem kindlustus on kohustuslik liikluskindlustus, mis hüvitab liikluses teistele isikutele ja nende varale põhjustatud kahjud. Kui soovid aga kaitsta ka oma sõidukit, siis on soovitatav valida täiendav kaskokindlustus. Kaskokindlustus hüvitab kahju, kui sinu auto saab kannatada sinu põhjustatud liiklusõnnetuses.

If Kindlustus pakub eraklientidele erinevaid kindlustuspakette, mis võimaldavad valida just enda vajadustele vastava kindlustuskaitse. Kindlustuspakettide hinnad sõltuvad mitmest asjaolust, nagu näiteks sõiduki mark ja mudel, kasutusotstarve, sõiduki vanus ja kindlustusajalugu.

Ettevõtte Kindlustus

Kui oled ettevõtte esindaja ja soovid kindlustada ettevõtte sõidukeid, siis on sul võimalik valida erinevate kindlustuspakettide vahel. Ettevõtte kindlustus on paindlik ja laia kindlustuskaitsega, et rahuldada ka kõige nõudlikuma kliendi vajadusi.

PZU Kindlustus pakub ettevõtetele erinevaid kindlustuspakette, mis võimaldavad valida just enda vajadustele vastava kindlustuskaitse. Ettevõtte kindlustuspakettide hinnad sõltuvad mitmest asjaolust, nagu näiteks sõidukite arv, sõidukite kasutusotstarve, sõidukite vanus ja kindlustusajalugu.

Ettevõtte kindlustus võimaldab kaitsta ettevõtte sõidukeid erinevate riskide eest, nagu näiteks liiklusõnnetused, vargused ja vandalism. Lisaks on võimalik kindlustada ka ettevõtte töötajate vastutuskindlustus, mis kaitseb ettevõtet töötajate poolt põhjustatud kahjude eest.

Korduma kippuvad küsimused

Kas auto kindlustus katab ka liiklusõnnetuse puhul tekitatud kahju?

Jah, auto kindlustus katab liiklusõnnetuse puhul tekitatud kahju, kui olete valinud vastava kindlustuskaitse. Kui olete põhjustanud liiklusõnnetuse, mis kahjustas teise isiku vara või tervist, hüvitab auto kindlustus tekitatud kahju vastavalt kindlustuslepingus kokkulepitud tingimustele.

Milliseid riske katvad auto kindlustused on olemas?

Auto kindlustused võivad katta erinevaid riske, nagu näiteks liiklusõnnetus, vargus, tulekahju, vandalism jne. Kaskokindlustus pakub tavaliselt laiemat kindlustuskaitset, kuid on ka kallim. Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis katab liiklusõnnetuse põhjustatud kahju teistele isikutele.

Kuidas valida endale sobivat auto kindlustust?

Auto kindlustuse valik sõltub teie vajadustest ja eelarvest. Enne kindlustuse valimist peaksite kaaluma, millist kaitset soovite, millist riski olete valmis võtma ja kui palju olete valmis maksma kindlustusmakseks. Samuti on oluline võrrelda erinevate kindlustusseltside pakkumisi.

Kas on võimalik sõlmida auto kindlustus ilma liikluskindlustuseta?

Ei, Eestis on liikluskindlustus kohustuslik ja ilma selleta ei saa sõlmida ka muud tüüpi auto kindlustust. Liikluskindlustus katab liiklusõnnetuse põhjustatud kahju teistele isikutele.

Kas auto kindlustus hüvitab ka varguse korral tekkinud kahju?

Jah, kui olete valinud vastava kindlustuskaitse, hüvitab auto kindlustus varguse korral tekkinud kahju vastavalt kindlustuslepingus kokkulepitud tingimustele. Varguse vastu saab kindlustada nii kasko- kui ka liikluskindlustusega.

Millised on erinevused kasko- ja liikluskindlustuse vahel?

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis katab liiklusõnnetuse põhjustatud kahju teistele isikutele. Kaskokindlustus pakub laiemat kindlustuskaitset, katta võivad olla näiteks vargus, tulekahju, vandalism jne. Kaskokindlustus on vabatahtlik ja selle hind sõltub valitud kindlustuskaitse ulatusest.