Kindlustus

LHV Kindlustus

LHV Kindlustuse Ülevaade

LHV Kindlustus on kindlustusettevõte, mis pakub erinevaid kindlustustooteid nagu kodu-, kasko-, liiklus-, seadme-, eluruumi-, sõiduki garantiikindlustus, reisikindlustus, ettevõttekindlustus, vastutuskindlustus, masinakindlustus ja tervisekindlustus. LHV Kindlustuse eesmärk on pakkuda oma klientidele kvaliteetset kindlustuskaitset, mis tagab nende turvalisuse ja rahuolu.

LHV Kindlustus on LHV Panga tütarettevõte, mis on üks Eesti juhtivaid finantsettevõtteid. LHV Kindlustus kuulub kindlustuse liitu, mis tähendab, et nad järgivad kindlustusvaldkonna eetikakoodeksit ja seadusi.

LHV Kindlustuse Olulisus

Kindlustus on oluline, sest see kaitseb teid ootamatute kulude eest, mis võivad tekkida õnnetuste või kahjude korral. LHV Kindlustuse tooted on loodud selleks, et kaitsta teie vara ja tervist ning tagada teie turvalisus. LHV Kindlustus pakub kvaliteetset ja usaldusväärset kindlustuskaitset, mis on kohandatud vastavalt teie vajadustele.

LHV Kindlustus on usaldusväärne kindlustusettevõte, mis pakub kiiret ja õiglast kahjukäsitlust ning tasuta puksiirabi. LHV Kindlustus pakub ka võimalust maksta kindlustusmakseid osamaksetena ja valida meelepärane maksmissagedus.

Kindlustusliigid LHV-s

LHV pakub mitmeid erinevaid kindlustusliike, mis tagavad turvalisuse ja kaitse erinevatele riskidele. Allpool on toodud LHV pakutavad kindlustusliigid.

Sõidukikindlustus

LHV sõidukikindlustus kaitseb Sinu sõidukit erinevate ohtude eest, nagu näiteks vargus, tulekahju, loodusõnnetused, liiklusõnnetused jne. Sõidukikindlustus hõlmab ka kohustuslikku liikluskindlustust. LHV sõidukikindlustusega saad valida omavastutuse suuruse ning kindlustuskaitse kehtib nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.

Kaskokindlustus

LHV kaskokindlustus kaitseb Sinu sõidukit erinevate ohtude eest, nagu näiteks vargus, tulekahju, loodusõnnetused, liiklusõnnetused jne. Kaskokindlustus hõlmab ka kohustuslikku liikluskindlustust. LHV kaskokindlustusega saad valida omavastutuse suuruse ning kindlustuskaitse kehtib nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. Lisaks on võimalik valida erinevaid lisakaitseid, nagu näiteks klaasikaitse, varguskaitse jne.

Liikluskindlustus

LHV liikluskindlustus on seadusega ette nähtud kindlustus, mis kaitseb liiklusõnnetuse tagajärjel kannatanuid. Liikluskindlustus hüvitab liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju kannatanule, kellele Sa oled kahju tekitanud. LHV liikluskindlustus hõlmab ka kohustuslikku liikluskindlustust ning kindlustuskaitse kehtib nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.

Koguriskikindlustus

LHV koguriskikindlustus kaitseb Sinu kodu ja vara erinevate ohtude eest, nagu näiteks tulekahju, vargus, loodusõnnetused jne. Koguriskikindlustus hõlmab nii kodukindlustust kui ka varakindlustust. LHV koguriskikindlustusega saad valida omavastutuse suuruse ning kindlustuskaitse kehtib nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.

Pagasikindlustus

LHV pagasikindlustus kaitseb Sinu pagasit reisil erinevate ohtude eest, nagu näiteks vargus, kadumine või kahjustumine. LHV pagasikindlustusega saad valida omavastutuse suuruse ning kindlustuskaitse kehtib nii Eestis kui ka välismaal.

Vastutuskindlustus

LHV vastutuskindlustus kaitseb Sind võimaliku kahju eest, mida Sa võid tekitada teistele inimestele või nende vara. Vastutuskindlustus hüvitab kahju, mille Sa oled tekitanud teisele inimesele või tema varale. LHV vastutuskindlustusega saad valida omavastutuse suuruse ning kindlustuskaitse kehtib nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.

LHV kindlustusliigid pakuvad erinevaid kaitsevõimalusi erinevatele riskidele. Vali endale sobiv kindlustus ning tunne ennast turvaliselt.

Kindlustusjuhtumi Käsitlemine

Kindlustusjuhtumi Mõiste

Kindlustusjuhtum on sündmus, mille tõttu on tekkinud kahju, mida kindlustusandja on kohustatud hüvitama vastavalt kindlustuslepingule. LHV Kindlustus käsitleb kindlustusjuhtumeid kiiresti ja professionaalselt, et tagada kliendi rahulolu.

Omavastutus

Omavastutus on kindlustusjuhtumi puhul summa, mille kliendi tuleb ise kanda. LHV Kindlustus pakub erinevaid omavastutuse suurusi vastavalt kindlustuslepingule. Omavastutuse suurus sõltub kindlustusjuhtumi liigist ja kahju suurusest.

Vargus ja Tulekahju

LHV Kindlustus pakub kaitset varguse ja tulekahju vastu. Kindlustus hüvitab varguse või tulekahju tagajärjel tekkinud kahju vastavalt kindlustuslepingule. Kui kindlustusjuhtum on tekkinud, tuleb sellest teavitada LHV Kindlustust võimalikult kiiresti. Kindlustusandja tegeleb kahju hindamise ja hüvitamisega.

Veeavarii

LHV Kindlustus pakub kaitset ka veeavarii vastu. Kindlustus hüvitab veeavarii tagajärjel tekkinud kahju vastavalt kindlustuslepingule. Kui kindlustusjuhtum on tekkinud, tuleb sellest teavitada LHV Kindlustust võimalikult kiiresti. Kindlustusandja tegeleb kahju hindamise ja hüvitamisega.

LHV Kindlustuslepingu Sõlmimine

Kindlustuslepingu Sõlmimine

Kui soovite sõlmida LHV Kindlustusega kindlustuslepingut, siis saate seda teha mugavalt ja kiiresti veebilehel või LHV mobiilirakenduses. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge kindlasti teenuse tingimustega ning sisestage kõik vajalikud andmed. Kindlustuslepingu sõlmimiseks peate esitama sõiduki andmed, kindlustusvõtja andmed, kindlustusperioodi ning kindlustussumma.

Kindlustuspoliisi Väljastamine

Pärast kindlustuslepingu sõlmimist väljastatakse kindlustuspoliis, mis saadetakse Teie e-posti aadressile. Kindlustuspoliis on oluline dokument, mis tõendab kindlustuslepingu olemasolu ning sisaldab kogu olulist teavet kindlustusvõtja, kindlustusperioodi, kindlustussumma ja kindlustustingimuste kohta.

Meeldetuletused ja Teatised

LHV Kindlustus saadab Teile regulaarselt meeldetuletusi ja teatisi seoses kindlustuslepinguga. Kui Teie kindlustuslepingu kehtivusaeg hakkab lõppema, siis saadab LHV Kindlustus Teile meeldetuletuse, et saaksite õigeaegselt lepingut pikendada. Samuti saadetakse Teile teatised, kui tekib vajadus esitada lisainfot või teavitada Teid kindlustusjuhtumi kohta.

Kokkuvõttes, LHV Kindlustus pakub mugavat ja kiiret võimalust sõlmida kindlustuslepingut veebilehel või mobiilirakenduses. Kindlustuspoliis saadetakse Teile e-posti aadressile ning regulaarsed meeldetuletused ja teatised aitavad tagada, et Teie kindlustusleping oleks alati ajakohane.

Hüvitiste ja Kulude Käsitlemine

Ravikulud

Kui oled haigestunud või vigastada saanud reisil olles, siis on oluline pöörduda kohe arsti poole ja hoolitseda esmalt oma tervise eest. Hiljem tuleb esitada LHV Kindlustusele arsti kirjalik tõend. Kui oled haiglasse sattunud, siis on oluline säilitada kõik ravikuludokumendid. LHV Kindlustus hüvitab ainult reisi ajal tekkinud ravikulud, mis on seotud ootamatu tervisehäirega.

Isikukahju

Kui oled reisil olles kannatanud isikukahju, siis on oluline pöörduda kohe politsei poole ja teha kindlustusjuhtumi kohta kirjalik avaldus. Samuti tuleb esitada LHV Kindlustusele kahju hüvitamiseks vajalikud dokumendid, nagu arstlikud tõendid ja kahju suuruse tõendamiseks vajalikud dokumendid.

Kindlustushüvitis

Kui oled reisil olles kogenud ootamatuid sündmusi, nagu näiteks lennu tühistamine või hilinemine, siis tuleb võtta esimesel võimalusel ühendust reisiteenuse pakkuja, lennufirma või hotelliga ja taotleda kulude hüvitamist kasutamata teenuste eest. Kui teenusepakkuja keeldub kulude hüvitamisest, siis tuleb esitada LHV Kindlustusele vastavad dokumendid, et saada kindlustushüvitist.

LHV Kindlustus teeb kohapeal kiired otsused ja tagab kiire kahjukäsitluse. Kindlustusjuhtumi korral on oluline säilitada kõik vajalikud dokumendid ja esitada need LHV Kindlustusele võimalikult kiiresti.

Hüvitatav kuluHüvitise suurus
RavikuludKuni kindlustussumma ulatuses
IsikukahjuKuni kindlustussumma ulatuses
KindlustushüvitisKuni kindlustussumma ulatuses

Kokkuvõttes on LHV Kindlustusel lai valik kindlustustooteid, mis tagavad reisijate turvalisuse ja rahuolu. LHV Kindlustus teeb kohapeal kiired otsused ja tagab kiire kahjukäsitluse, et tagada kliendi rahulolu.

LHV Internetipanga Kasutamine

Internetipanga Kasutamine

Kui soovid kasutada LHV internetipanka, pead esmalt selleks internetipanga lehel end autentima. Selleks on võimalik kasutada ID-kaarti, Smart-ID-d, mobiil-ID-d või PIN-kalkulaatorit. Pärast autentimist saad kasutada kõiki internetipanga võimalusi.

LHV internetipank on kättesaadav kõigis populaarsetes veebibrauserites nagu Chrome, Firefox, Edge jne. Soovitame kasutada alati veebibrauseri uuemat versiooni, et tagada internetipanga võimaluste täielik kasutamine.

Igapäevapanganduse Võimalused

LHV internetipangas on võimalik teostada erinevaid igapäevapanganduse toiminguid, näiteks:

  • Kontojäägi vaatamine ja kontoväljavõtte tellimine
  • Maksete tegemine nii Eestis kui ka välismaal
  • Arvete tasumine
  • Investeerimine ja väärtpaberitega kauplemine
  • Laenude taotlemine ja tagasimaksmine

Lisaks on LHV internetipangas võimalik kasutada ka mobiilipanka, mis võimaldab teha igapäevapanganduse toiminguid mugavalt oma nutitelefoni abil.

LHV Finantsteenused

LHV Finantsteenused on mitmekülgne teenuste pakett, mis võimaldab sul oma raha kasvatada, laenata ning planeerida oma tuleviku pensionipõlve. LHV Finantsteenused on mõeldud kõigile, kes soovivad oma rahaga targalt ringi käia ning oma tulevikku kindlustada.

Raha Kasvatamine

LHV pakub erinevaid võimalusi oma raha kasvatamiseks. Saad valida sobiva investeerimislahenduse vastavalt oma riskitaluvusele ja eesmärkidele. LHV pakub erinevaid investeerimisvõimalusi, nagu näiteks aktsiad, fondid, võlakirjad ja ETF-id. Lisaks saad kasutada ka LHV Investeerimiskontot, mis võimaldab sul oma tulusid maksimaalselt efektiivselt kasvatada.

Laen ja Liising

LHV pakub laenude ja liisingute võimalusi nii era- kui ka äriklientidele. Saad valida sobiva laenutüübi vastavalt oma vajadustele ja eesmärkidele. LHV pakub erinevaid laenutüüpe, nagu näiteks väikelaen, autolaen, kodulaen ja äri- ning tarbimislaenud. Lisaks saad kasutada ka LHV liisingu võimalusi, mis võimaldavad sul soetada endale uus auto või muu vajaliku vara.

Pension

LHV pakub erinevaid pensionikindlustuse võimalusi, mis võimaldavad sul oma tuleviku pensionipõlve kindlustada. Saad valida sobiva pensionikindlustuse vastavalt oma eesmärkidele ja vajadustele. LHV pakub erinevaid pensionikindlustuse võimalusi, nagu näiteks III samba pensionikindlustus, kogumispension ning pensionifondid.

LHV Finantsteenused on usaldusväärne ja kogenud partner, kes aitab sul oma raha targalt kasvatada ning oma tulevikku kindlustada. Vali sobivad teenused ja alusta juba täna!

LHV Kindlustuse Lisateenused

Kui oled LHV Kindlustuse klient, siis on sul võimalik kasutada erinevaid lisateenuseid, mis aitavad sul olla kindlustatud olukordades veelgi turvalisem. Järgnevalt tutvustame sulle LHV Kindlustuse pakutavaid lisateenuseid.

Autoabi

Kui oled liikluses hätta jäänud, siis saad abi meie autoabist. Meie autoabi teenus sisaldab tasuta puksiirabi, kütuseabi, rehviparandust ja -vahetust ning akutäitlust. Lisaks on meie autoabi teenus saadaval 24/7 ning katab kogu Eesti territooriumi.

Koduabi

Koduabi teenus aitab sind erinevate koduste probleemide korral. Meie koduabi teenus sisaldab tasuta koduremonditeenust, lukksepatööde teenust, elektritööde teenust ning torutööde teenust. Lisaks on meie koduabi teenus saadaval 24/7 ning katab kogu Eesti territooriumi.

Meditsiiniabi

LHV Kindlustuse meditsiiniabi teenus aitab sind terviseprobleemide korral. Meie meditsiiniabi teenus sisaldab tasuta arsti- ja õendusabi konsultatsioone, transporditeenust haiglasse ning haiglaravi kulude katmist. Lisaks on meie meditsiiniabi teenus saadaval 24/7 ning kehtib üle kogu maailma.

Õigusabi

Kui sul on vaja õigusabi, siis saad abi meie õigusabi teenusest. Meie õigusabi teenus sisaldab tasuta õigusnõustamist, kohtukulude katmist ning õigusabi esindamist. Lisaks on meie õigusabi teenus saadaval 24/7 ning kehtib üle kogu Eesti territooriumi.

Kindlustusmakse

LHV Kindlustus pakub võimalust tasuda kindlustusmakseid osamaksetena ning valida endale sobiv maksmissagedus. Lisaks on võimalik hinnata oma riski ja kindlustusmakset ning kujundada omavastutus ise. Meie kindlustusmakse teenus on saadaval kõigile LHV Kindlustuse klientidele.

LHV Kindlustuse lisateenused on mõeldud selleks, et pakkuda sulle veelgi suuremat turvatunnet. Kui oled LHV Kindlustuse klient, siis saad kasutada meie lisateenuseid, et end veelgi kindlamalt tunda.

Korduma kippuvad küsimused

Millised on LHV kasko tingimused?

LHV kasko kindlustus kaitseb teie sõidukit ootamatute kahjude eest, nagu näiteks liiklusõnnetus, vargus või tulekahju. Kasko kindlustus hüvitab kahju, mis teie sõidukile on tekitatud, olenemata sellest, kas te ise olite süüdi või mitte. LHV kasko kindlustus pakub laia kaitseulatusega kindlustust, mis hõlmab ka lisakaitseid nagu klaasikaitse, rehvikaitse ja varguskaitse.

Milline on soodsaim liikluskindlustus?

LHV liikluskindlustus on üks Eesti soodsamaid liikluskindlustusi. LHV liikluskindlustuse hind sõltub sõiduki vanusest, tüübist, võimsusest ja kasutusotstarbest. LHV liikluskindlustusega on võimalik sõlmida ka osamaksetega maksegraafik.

Kuidas võrrelda Ergo, PZU, BTA, Seesam ja Gjensidige liikluskindlustust?

Liikluskindlustuste võrdlemisel tuleks võrrelda kindlustuse hindu, kaitseulatust ja teeninduse kvaliteeti. LHV liikluskindlustus pakub laia kaitseulatusega kindlustust, mis hõlmab ka lisakaitseid nagu puksiirabi, asendusauto ja õigusabi. LHV liikluskindlustus on üks Eesti soodsamaid liikluskindlustusi.

Kas LHV kindlustus pakub ka liikluskindlustust?

Jah, LHV kindlustus pakub ka liikluskindlustust. LHV liikluskindlustus kaitseb teie sõidukit liiklusõnnetuse, varguse või tulekahju eest. LHV liikluskindlustus on üks Eesti soodsamaid liikluskindlustusi.

Millised on LHV kindlustuse tingimused?

LHV kindlustus pakub erinevaid kindlustusliike, nagu kasko kindlustus, liikluskindlustus, kodukindlustus, reisikindlustus ja tervisekindlustus. Kindlustuse tingimused sõltuvad kindlustusliigist ja kindlustusvõtja valikust. LHV kindlustus pakub laia kaitseulatusega kindlustust, mis hõlmab ka lisakaitseid nagu klaasikaitse, rehvikaitse ja varguskaitse.

Millistel juhtudel hüvitab LHV kindlustus kahju?

LHV kindlustus hüvitab kahju vastavalt kindlustuslepingus kokkulepitud tingimustele. Kui kindlustusjuhtum on ootamatu ja see on kindlustuslepingus ette nähtud, siis hüvitab LHV kindlustus kahju vastavalt kindlustustingimustele. Kui teil on tekkinud kahju, siis tuleks sellest koheselt teavitada LHV kindlustust.