Kindlustus

Tervisekindlustus

Tervisekindlustus on vabatahtlik kindlustus, mis tagab kindlustusvõtjale rahalise kaitse ootamatute ja vältimatute ravikulude eest. Tervisekindlustus on oluline, sest see pakub kindlustunnet ja kaitset ootamatute tervisemurede korral.

Tervisekindlustuse leping sõlmitakse kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel. Kindlustuslepingu sõlmimisel määratakse kindlustusperiood ja kindlustusmakse suurus. Kindlustusmakse suurus sõltub kindlustusvõtja tervislikust seisundist ja kindlustuslepingu tingimustest.

Tervisekindlustusega kaasnevad erinevad teenused ja hüved. Näiteks võib tervisekindlustus hõlmata digikliiniku teenust, kus üld- ja perearstid on terviseküsimustes lihtsasti kättesaadavad – reaalajas, seitse päeva nädalas, sh õhtuti ja pühade ajal. Samuti võib tervisekindlustus anda võimaluse leida mistahes tervisemure korral sobiv tipparst või -spetsialist.

Tervisekindlustus on oluline ka reisimisel. Tervisekindlustus katab kulud ootamatu haigestumise, ootamatu tervisliku seisundi halvenemise, õnnetusjuhtumi, mille tagajärjeks on kehavigastus või trauma ning hambapõletiku korral.

Ravikindlustuse Liigid

Ravikindlustus on oluline osa sinu tervisekindlustusest. Ravikindlustus võimaldab sul saada tasuta arstiabi ja ravimeid ning katta osaliselt või täielikult haiglaravi kulusid. Siin on ülevaade kahest peamisest ravikindlustuse liigist Eestis: riiklik ravikindlustus ja Ergo ravikindlustus.

Riiklik Ravikindlustus

Riiklik ravikindlustus on kohustuslik kindlustus, mis tagab kõigile Eesti alalistele elanikele tasuta arstiabi ning ravimid. Ravikindlustus on seotud sotsiaalmaksuga, mida maksavad nii tööandjad kui ka töötajad. Kui sul on kehtiv ravikindlustus, siis saad sa üldarstiabi, eriarstiabi ja hambaravi. Ravikindlustus hõlmab ka haiglaravi ja taastusravi.

Ravikindlustus ei kata kõiki ravikulusid. Näiteks ei kuulu ravikindlustuse alla ilukirurgia, hambaravi proteeside paigaldamine ning mõned ravimid. Kui soovid saada täiendavat kaitset, siis võid sõlmida lisakindlustuse.

Ergo Ravikindlustus

Ergo ravikindlustus pakub sulle täiendavat kaitset ravikulude katmiseks. Ergo ravikindlustus annab sulle võimaluse valida endale sobiv kindlustuskaitse, mis vastab sinu vajadustele. Ergo ravikindlustusega saad sa vajadusel kiiresti ja mugavalt arstiabi ning ravimeid.

Ergo ravikindlustus pakub sulle ka võimalust saada tasuta tervisekontrolli. Ergo ravikindlustusega saad sa vajadusel kiiresti ja mugavalt arstiabi ning ravimeid. Ergo ravikindlustus hõlmab ka haiglaravi ja taastusravi.

Ergo ravikindlustus ei kata kõiki ravikulusid. Näiteks ei kuulu Ergo ravikindlustuse alla ilukirurgia, hambaravi proteeside paigaldamine ning mõned ravimid. Kui soovid saada täiendavat kaitset, siis võid sõlmida lisakindlustuse.

Tervisekindlustuse Teenused

Tervisekindlustus pakub erinevaid teenuseid, mis aitavad tagada sinu tervise heaolu ja kiire arstiabi kättesaadavuse. Siin on mõned peamised tervisekindlustuse teenused, mis on saadaval Eestis.

Arstiabi ja Haiglaravi

Tervisekindlustus tagab sulle kiire juurdepääsu arstiabile ja haiglaravile. Kui sul tekib terviseprobleeme, saad sa pöörduda arsti poole, kes hindab sinu seisundit ja määrab sobiva ravi. Kui sul on vaja haiglaravi, siis tervisekindlustus katab selle kulud.

Hambaravi ja Taastusravi

Tervisekindlustus hõlmab ka hambaravi ja taastusravi teenuseid. Kui sul on vaja hambaravi, siis tervisekindlustus katab hammaste ravi ja ennetamisega seotud kulud. Taastusravi teenused aitavad sul taastuda vigastustest või operatsioonidest ning hõlmavad füsioteraapiat ja muud taastusravi.

Retseptiravimid ja Vaktsiinid

Tervisekindlustus hõlmab ka retseptiravimite ja vaktsiinide kulude katmist. Kui sul on vaja retseptiravimeid, siis tervisekindlustus katab nende kulud. Samuti katab tervisekindlustus vaktsiinide kulud, mis aitavad kaitsta sind erinevate haiguste vastu.

Tervisekindlustuse teenused võivad erinevates kindlustusfirmades erineda, seega on oluline uurida erinevaid võimalusi ja valida endale sobiv tervisekindlustus.

Töötajate Tervisekindlustus

Töötajate tervis on ettevõtte jaoks ülioluline. Tervisekindlustus on üks võimalus, kuidas ettevõte saab oma töötajate tervist toetada ja tagada, et nad on alati valmis töö tegemiseks. Siin on mõned asjad, mida peaksid teadma töötajate tervisekindlustuse kohta.

Mis on töötajate tervisekindlustus?

Töötajate tervisekindlustus on kindlustus, mis katab töötajate tervisega seotud kulud. See hõlmab tasulisi arstiabi, hambaravi, taastusravi ja profülaktilisi uuringuid. Töötajate tervisekindlustus täiendab riiklikku ravikindlustust ja võimaldab töötajatel kasutada tasulisi raviteenuseid väiksema kuluga ja saada kiiremini vajalikku ravi.

Miks on töötajate tervisekindlustus oluline?

Töötajate tervisekindlustus on oluline, sest see aitab suurendada töötajate rahulolu ja vähendada tööjõuvoolavust. Kui töötajad teavad, et nende tervis on kaetud, tunnevad nad end kindlamalt ja on valmis paremini panustama ettevõtte edu saavutamisse. Lisaks aitab töötajate tervisekindlustus ettevõttel värvata uusi töötajaid ja säilitada olemasolevaid.

Kuidas valida õige töötajate tervisekindlustus?

Õige töötajate tervisekindlustuse valimine võib olla keeruline. Siin on mõned asjad, mida peaksid kaaluma:

 • Kui palju kulutab ettevõte igal aastal töötajate tervisele?
 • Milliseid tervishoiuteenuseid töötajad kõige rohkem kasutavad?
 • Kas töötajatele on oluline, et neil oleks juurdepääs telemeditsiiniteenustele?
 • Millised on kindlustusandja maine ja klienditeeninduse tase?

Kui oled kindlaks teinud oma ettevõtte vajadused ja võrdlenud erinevaid kindlustusandjaid, siis saad valida õige töötajate tervisekindlustuse, mis sobib kõige paremini sinu ettevõtte jaoks.

Millised on töötajate tervisekindlustuse eelised?

Töötajate tervisekindlustusel on palju eeliseid, nii töötajatele kui ka ettevõttele. Siin on mõned peamised eelised:

 • Töötajad saavad kasutada tasulisi raviteenuseid väiksema kuluga ja saada kiiremini vajalikku ravi.
 • Ettevõte suurendab töötajate rahulolu ja vähendab tööjõuvoolavust.
 • Töötajate tervisekindlustus annab ettevõttele eelise värbamisel.
 • Töötajad on motiveeritumad ja valmis rohkem panustama ettevõtte edu saavutamisse.

Kokkuvõttes on töötajate tervisekindlustus oluline osa ettevõtte tervishoiupoliitikast. See aitab tagada, et töötajad on alati valmis töö tegemiseks ja et ettevõte saavutab oma eesmärgid.

Kindlustuse Omavastutus ja Õnnetusjuhtumid

Tervisekindlustuse lepingutes võib olla omavastutus, mis on kindlustusjuhtumi korral kliendi enda kanda jääv summa. Omavastutuse suurus sõltub kindlustuslepingu tingimustest ja kokkulepitud kindlustussummast. Mida suurem on kindlustussumma, seda suurem on tavaliselt ka omavastutus. Samas võib kindlustuslepingus olla ka ilma omavastutuseta kaitseid.

Õnnetusjuhtumikindlustus on eraldi kindlustusliik, mis katab ootamatu õnnetuse tagajärjel tekkinud kahjud. Õnnetusjuhtumikindlustus võib olla seotud ka elukindlustuse lepinguga, kusjuures õnnetusjuhtumi korral makstakse kindlustussumma välja kohe pärast juhtumi toimumist.

Kui sul on tervisekindlustus, siis tasub enne kindlustuslepingu sõlmimist tähelepanu pöörata ka omavastutusele ja õnnetusjuhtumikindlustusele. Kui oled näiteks spordihuviline või tegeled muul viisil riskantse tegevusega, siis võib õnnetusjuhtumikindlustus olla eriti oluline.

Tervisekindlustuse Iseteenindus

Tervisekindlustuse iseteenindus on mugav ja kiire viis oma kindlustusasjade ajamiseks. Saad seda kasutada igal ajal ja igast kohast ning säästad aega ja vaeva. Iseteenindus on kättesaadav nii arvutis kui ka nutiseadmes.

Iseteeninduse kaudu saad mugavalt teha järgmisi toiminguid:

 • Vaadata oma kindlustuslepinguid ja nende kehtivusaega
 • Esitada kahjuavaldusi
 • Saada infot ravikindlustuse kohta
 • Jälgida kindlustusjuhtumite menetlemise kulgu
 • Muuta oma kontaktandmeid

Kui sul tekib küsimusi või vajad abi, siis saad alati pöörduda ka meie klienditeeninduse poole. Seda saad teha telefoni, telefonikonsultatsiooni, e-posti või aadressi kaudu.

Haigekassa ja Tervisemured

Kui sul on tervisemured, siis võid loota, et Haigekassa aitab sul nende kuludega toime tulla. Siiski on oluline teada, et Haigekassa ei kata kõiki tervisemuresid ja -kulusid. Selles jaotises käsitleme mõningaid tervisemuresid, mille eest Haigekassa ei korva.

Haigekassa Ei Korva

Haigekassa ei kata kõiki tervisemuresid ja -kulusid. Näiteks ei korva Haigekassa kosmeetilisi operatsioone, hambaravi (välja arvatud erandjuhtudel), tervisekeskuste eriarstiabi, tervisekeskuste taastusravi ja paljusid muid teenuseid. Seetõttu on oluline, et sa teaksid, millised teenused on Haigekassa poolt kaetud ja millised mitte.

Abivahendid

Haigekassa võib aidata sul katta mõningaid abivahendite kulusid. Abivahendid on seadmed, mida kasutatakse terviseprobleemide lahendamiseks või leevendamiseks. Näiteks võib Haigekassa aidata sul katta proteeside, kuuldeaparaatide, ortopeediliste jalatsite ja paljude teiste abivahendite kulusid.

Uuringud

Haigekassa võib aidata sul katta ka mõningaid uuringute kulusid. Uuringud on olulised, et diagnoosida terviseprobleeme ja jälgida nende kulgu. Näiteks võib Haigekassa aidata sul katta vereanalüüside, röntgenuuringute, ultraheliuuringute ja paljude teiste uuringute kulusid.

Elamisloa ja Tervisekindlustuse Seos

Kui oled välismaalane, kes viibib Eestis elamisloa alusel või taotleb Eesti elamisluba, on tervisekindlustus oluline. Tervisekindlustus on vabatahtlik ravikindlustus, mis kindlustab ootamatute ja vältimatute ravikulude katte välismaalase Eestis viibimise ajal.

Kui sul on kehtiv elamisluba, siis sul on õigus saada ravikindlustust Eestis. Ravikindlustus on kohustuslik kõigile Eesti alalistele elanikele, tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elavatele isikutele, kelle eest makstakse või kes iseenda eest maksavad sotsiaalmaksu.

Kui sul on tähtajaline elamisluba, siis sul ei ole automaatselt õigust ravikindlustusele. Kuid sa võid endale vabatahtlikult tervisekindlustuse sõlmida, et tagada endale ravikulude katvus. Tervisekindlustuse saamiseks pead olema kindlustusandja poolt aktsepteeritud riski hindamise alusel kindlustatav.

Tervisekindlustusega tagad endale rahuolu, sest sa ei pea muretsema ootamatute ja kõrgete ravikulude pärast. Kindlustuspakettide hulka kuuluvad erinevad teenused, nagu arstiabi kulude katmine, haiglaravi, hambaravi, eriarstiabi ja palju muud.

Kindlustuse Paketid ja Andmed

Tervisekindlustusega seotud paketid ja andmed on olulised, et saaksite valida endale sobiva kindlustuslahenduse. Tervisekindlustuse paketid erinevad selle poolest, millist tüüpi arstiabi need hõlmavad ja milliseid teenuseid need sisaldavad. Enne kindlustuslepingu sõlmimist on soovitatav hoolikalt uurida kindlustuspakette ja nende tingimusi.

Tervisekindlustuse paketid on saadaval erinevate kindlustusandjate poolt. Pakettide hinnad ja tingimused võivad erineda, seega on oluline võrrelda erinevaid pakette ja valida endale sobivaim. Pakettide hulka võivad kuuluda erinevad teenused, nagu näiteks ambulatoorne ravi, haiglaravi, hambaravi, ravimite hüvitamine ja palju muud.

Tervisekindlustuse andmed on olulised, et saaksite oma kindlustuslepingut haldada ja oma õigusi teada. Tervisekindlustuse andmete hulka võivad kuuluda teave kindlustusperioodi, kindlustuskaitse, kindlustusmaksete ja hüvitiste kohta. Samuti võivad andmed sisaldada teavet teie tervisekohta, nagu näiteks teave haiguste kohta, mis võivad mõjutada kindlustuslepingut.

Kahjukäsitlus on oluline osa tervisekindlustusest. Kahjukäsitlus hõlmab kindlustusandja poolt kahju hüvitamist, mis on tekkinud kindlustusjuhtumi tagajärjel. Kahju hüvitamise protsess võib erineda sõltuvalt kindlustusandjast ja kindlustuslepingust.

Saatekirjata tervishoiuteenused on teenused, mida saate kasutada ilma saatekirjata. Need teenused võivad hõlmata erinevaid tervishoiuteenuseid, nagu näiteks füsioteraapia, nõustamine ja palju muud. Saatekirjata teenused võivad olla kaetud tervisekindlustusega, kuid see sõltub kindlustuslepingust. Enne teenuse kasutamist on soovitatav kontrollida kindlustusandjalt, kas teenus on kaetud kindlustuslepinguga.

Korduma kippuvad küsimused

Millised on tervisekindlustuse võimalused Euroopas?

Euroopas on erinevaid tervisekindlustuse võimalusi, mis võivad erineda nii kindlustuse kaitse ulatuse kui ka maksumuse poolest. Enne kindlustuse valimist on oluline uurida erinevate kindlustusseltside pakkumisi ning võrrelda nende tingimusi ja hindu.

Millised on Ifi tervisekindlustuse tingimused?

Ifi tervisekindlustus pakub erinevaid kaitseulatuse võimalusi, mis hõlmavad nii statsionaarset arstiabi kui ka ambulatoorset ravi ning erinevaid lisateenuseid, nagu näiteks hambaravi. Tingimused võivad erineda sõltuvalt valitud kindlustuspaketist.

Kuidas saada tervisekindlustust Swedbankist?

Swedbank pakub erinevaid tervisekindlustuse võimalusi, mille saamiseks tuleb esitada taotlus ning vastata kindlustusseltsi esitatud küsimustele. Kindlustuse hind ja tingimused sõltuvad valitud kindlustuspaketist ning kindlustatava isiku tervislikust seisundist.

Millised on Haigekassa tervisekindlustuse eelised?

Haigekassa tervisekindlustus tagab kindlustatule tasuta arstiabi ning ravimite retsepti alusel väljastatud ravimite soodustuse. Kindlustus katab ka enamiku haiglaravi kuludest ning osa hambaravikuludest.

Millised on Pzu tervisekindlustuse eripärad?

Pzu tervisekindlustus pakub erinevaid kaitseulatuse võimalusi, mis hõlmavad nii statsionaarset arstiabi kui ka ambulatoorset ravi ning erinevaid lisateenuseid, nagu näiteks hambaravi. Kindlustuse hind ja tingimused sõltuvad valitud kindlustuspaketist ning kindlustatava isiku tervislikust seisundist.

Kuidas valida sobivat tervisekindlustust?

Sobiva tervisekindlustuse valimisel on oluline arvestada enda ja oma pere tervisliku seisundiga ning vajadustega. Enne kindlustuse valimist on soovitatav uurida erinevate kindlustusseltside pakkumisi ning võrrelda nende tingimusi ja hindu. Oluline on ka selgitada välja, millised teenused on kindlustuse kaitseulatuse all ning millised teenused jäävad välja.