Kindlustus

Kaskokindlustus

Mis On Kaskokindlustus

Kaskokindlustus on vabatahtlik kindlustus, mis aitab kaitsta Sinu sõidukit erinevate ohtude eest, mis võivad tekitada kahju Sinu sõidukile. Kaskokindlustus on üks võimalus tagada oma sõiduki turvalisus ja kaitsta end ootamatute kulude eest, mis võivad tekkida kindlustusjuhtumi korral.

Kaskokindlustus hõlmab erinevaid riske, mis võivad tekitada kahju Sinu sõidukile. Kaskokindlustus kaitseb Sinu sõidukit liiklusõnnetuste, vandalismi, varguse, tulekahju ja loodusõnnetuste eest. Kaskokindlustus aitab hüvitada kahju, mis on tekkinud Sinu enda süül või kui kahju on põhjustatud kolmanda osapoole poolt, kelle kindlustus puudub või kes ei suuda kahju hüvitada.

Kaskokindlustus on sõidukijuhi jaoks oluline, sest see võib aidata katta kahju, mis võib olla väga kulukas. Kaskokindlustus on tavaliselt sõlmitud kindlustusperioodiks, mis võib olla aasta või vähem. Kaskokindlustuse lepingus on määratletud kindlustusjuhtumid, mis on kindlustatud ja millistel tingimustel kindlustusjuhtumitest hüvitist makstakse.

Kaskokindlustuse Tüübid

Kaskokindlustus on auto kindlustus, mis kaitseb sõidukit erinevate kahjude eest. Kaskokindlustus on jagatud erinevateks tüüpideks, mis hõlmavad erinevaid riske. Siin on mõned peamised kaskokindlustuse tüübid:

Õnnetus

Kaskokindlustus hõlmab liiklusõnnetusi, mis hõlmavad otsasõitu loomale, inimesele või jalgrattale, samuti sõidukile tekitatud vigastusi.

Vargus

Kaskokindlustus kaitseb sõidukit varguse, röövimise ja ärandamise eest.

Vandalism

Kaskokindlustus hõlmab ka vandalismi, mis hõlmab sõiduki tahtlikku kahjustamist.

Loodusõnnetus

Kaskokindlustus kaitseb sõidukit loodusõnnetuste eest, nagu tormid, üleujutused ja rahe.

Tulekahju

Kaskokindlustus hõlmab ka tulekahju, mis võib tekkida auto elektrisüsteemis või mootoris.

Plahvatus

Kaskokindlustus kaitseb sõidukit plahvatuste eest, nagu näiteks rehvi plahvatus.

Rahe

Kaskokindlustus kaitseb sõidukit rahe eest, mis võib tekitada sõidukile palju kahju.

Üleujutus

Kaskokindlustus kaitseb sõidukit üleujutuste eest, mis võivad tekkida tugevate vihmasadude ajal.

Suits

Kaskokindlustus kaitseb sõidukit suitsu eest, mis võib tekkida sõiduki elektrisüsteemis või mootoris.

Kustutustööd

Kaskokindlustus hõlmab ka kustutustöid, mis võivad olla vajalikud sõiduki tulekahju korral.

Kaskokindlustuse Tingimused

Kaskokindlustus pakub kindlustuskaitset ootamatu ja ettenägematu sündmuse tõttu tekkinud kahjude korral, kui sõiduk saab kahjustada, hävineb või kaob. Sellisteks olukordadeks võivad olla liiklusavarii või muu õnnetus, vandalism, tulekahju, loodusõnnetus, auto vargus ja teiste sündmuste tagajärjel tekkinud kahju.

Kaskokindlustuse tingimused on kindlustuslepingu oluline osa, mis määrab kindlustuskaitse ulatuse ja piirangud. Enne kindlustuslepingu sõlmimist on oluline tutvuda kindlustustingimustega ja veenduda, et need vastavad teie vajadustele.

Kaskokindlustuse kindlustusmakse suurus sõltub sõiduki margist, mudelist, vanusest, kasutusotstarbest, sõidukijuhi vanusest ja sõidukikasutuse ajaloost. Samuti mõjutab kindlustusmakset kindlustuskaitse ulatus ja omavastutuse suurus.

Kaskokindlustuse põhiomavastutus on kindlustusjuhtumi korral kindlustusvõtja poolt kantav osa kahjust, mis on kindlustusjuhtumi korral kahjustunud sõidukile tekitatud kahjude hüvitamisel. Põhiomavastutus suurus võib erineda kindlustusseltsiti ja kindlustuslepingu tingimustest sõltuvalt.

Kaskokindlustuse omavastutus on kindlustusjuhtumi korral kindlustusvõtja poolt kantav osa kahjust, mis on kindlustusjuhtumi korral kahjustunud sõidukile tekitatud kahjude hüvitamisel. Omavastutus suurus võib erineda kindlustusseltsiti ja kindlustuslepingu tingimustest sõltuvalt.

Kaskokindlustuse Lisateenused

Kaskokindlustus on oluline kindlustus, mis kaitseb sõidukit ja selle juhti erinevate ohtude eest. Kuid lisaks tavapärasele kaitsele pakuvad kindlustusseltsid ka mitmeid lisateenuseid, mis võivad olla kasulikud erinevates olukordades. Järgnevalt tutvustame kaskokindlustuse lisateenuseid, mida võiksid kaaluda.

Autoabi

Autoabi teenus pakub abi erinevates olukordades, nagu näiteks sõiduki rikke või õnnetuse korral. Teenus sisaldab tavaliselt järgmisi teenuseid:

 • Kütuseabi
 • Rehviparandus
 • Veokonksuga sõiduki puksiirtõmme
 • Akutäitmine
 • Võtmete kadumise korral uute võtmete tellimine
 • Lisaks võib autoabi teenus sisaldada ka ööpäevaringset infotelefoni, kust saab abi erinevates küsimustes.

Asendusauto

Asendusauto teenus võimaldab sul saada kasutada ajutiselt teist sõidukit, kui sinu enda sõiduk on remondis või muul põhjusel kasutuskõlbmatu. Asendusauto teenus võib olla kasulik eriti siis, kui sõiduk on vajalik igapäevaseks tööks või muudeks olulisteks tegevusteks.

Klaasikahju

Klaasikahju kindlustus kaitseb sõiduki klaase, sealhulgas esiklaasi, küljeaknaid ja tagaakent, erinevate kahjude eest. Klaasikahju kindlustus võib olla kasulik eriti siis, kui sõidad palju teedel, kus on suur kivide lendamise oht.

Tehnilise Rikke Kindlustus

Tehnilise rikke kindlustus kaitseb sõidukit ootamatute tehniliste rikete eest, mis võivad põhjustada suuri kulutusi. Kindlustus hüvitab remondikulud, mis on seotud ootamatu tehnilise rikkega.

Haagisekindlustus

Haagisekindlustus kaitseb haagist, mis on haagitud sõiduki külge. Kindlustus hüvitab haagisele tekitatud kahjud erinevate ohtude, nagu näiteks varguse, tulekahju, vandalismi, loodusõnnetuste jms korral.

Klaasikindlustus

Klaasikindlustus kaitseb sõiduki klaase, sealhulgas esiklaasi, küljeaknaid ja tagaakent, erinevate kahjude eest. Klaasikindlustus võib olla kasulik eriti siis, kui sõidad palju teedel, kus on suur kivide lendamise oht.

Salongiklaasid

Salongiklaasid võivad olla kahjustatud erinevate ohtude, nagu näiteks varguse, vandalismi, loodusõnnetuste jms korral. Salongiklaaside kindlustus kaitseb salongiklaase erinevate kahjude eest ja hüvitab nende asendamisega seotud kulud.

Kaskokindlustuse Taotlemine

Kaskokindlustuse taotlemine on lihtne ja kiire protsess, mis tagab teie sõiduki kaitse ootamatute õnnetuste eest. Siin on mõned sammud, mida peate järgima, et taotleda kaskokindlustust:

 1. Valige kindlustusselts, mis pakub kaskokindlustust ja sobib teie vajadustega. Kontrollige kindlustusseltside kodulehti ja võrrelge erinevaid pakkumisi.

 2. Esitage kindlustusseltsile oma sõiduki andmed, sealhulgas mark, mudel, aasta, läbisõit ja muud olulised detailid. Samuti peate esitama juhi andmed, sealhulgas juhiloa number ja kehtivusaja.

 3. Valige kindlustuskaitse tase vastavalt oma vajadustele. Kaskokindlustus pakub erinevaid kaitseid, sealhulgas varguse, tulekahju, vandalismi, loodusõnnetuste ja muude ootamatute õnnetuste vastu.

 4. Tutvuge kindlustuslepingu tingimustega ja veenduge, et olete nõus kõigi sätetega. Kui teil on küsimusi kindlustuslepingu kohta, võtke ühendust kindlustusseltsi esindajaga.

 5. Allkirjastage kindlustusleping ja tasuge kindlustusmakse vastavalt kokkuleppele. Pärast makse laekumist on teie sõiduk kaitstud vastavalt kindlustuslepingus sätestatud tingimustele.

Kui teil on küsimusi kaskokindlustuse taotlemise kohta või soovite rohkem teada saada kindlustuskaitse võimalustest, võtke ühendust kindlustusseltsi esindajaga. Lepingu sõlmimiseks vajate oma sõiduki dokumente, sh registreerimistunnistust ja kindlustuslepingut. Kindlustusseltsi kontaktandmed leiate nende kodulehelt, kus on ka võimalik taotleda kindlustust elektrooniliselt.

Kaskokindlustus Ja Liikluskindlustus

Kaskokindlustus ja liikluskindlustus on kaks erinevat kindlustust, mida pead oma auto puhul kaaluma. Liikluskindlustus on Eestis kohustuslik kindlustus, mis katab kahju, mida sa põhjustad teistele inimestele või nende varale liikluses. Kaskokindlustus aga hüvitab kahju, mis tekib sinu enda sõidukile, kui sa oled ise õnnetuse põhjustaja või kui õnnetus juhtub vandalismi, varguse või looduskatastroofi tõttu.

Kaskokindlustus võib olla väga kasulik, kui sul on uus või väärtuslik auto, kuna see katab ka sinu enda sõidukile tekitatud kahjud. Kui sul on vanem auto, siis võid kaaluda lihtsama kaskokindlustuse või mitte kaskokindlustuse sõlmimist.

Kui sa oled huvitatud kaskokindlustusest, siis on oluline mõista, millised riskid on kaetud ja millised mitte. Näiteks ei pruugi kaskokindlustus katta kahju, mis tekib sinu sõidukile, kui sa sõidad purjus või narkojoobes olekus. Samuti võib olla erinevusi erinevate kindlustusandjate vahel, seega on oluline võrrelda erinevaid kindlustuspakkumisi ja lugeda läbi kindlustuslepingu tingimused enne selle allkirjastamist.

Kaskokindlustus Eestis ja Välisriikides

Kaskokindlustus on vabatahtlik kindlustus, mis pakub kaitset ootamatute ja äkiliste kontaktsete sõidukiväliste sündmuste, liiklusõnnetuste, tulekahju, varguse, röövi ja vandalismi riski eest. Kaskokindlustus on oluline, kui soovite kaitsta oma sõidukit ootamatute sündmuste eest.

Eestis on kaskokindlustus saadaval erinevates pakettides, mis hõlmavad erinevaid riske. Reisikatkestuse kulude hüvitamise limiit kindlustusperioodi jooksul Eestis on 350 eurot ja välisriigis 1 000 eurot. Ühe isiku kohta on õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussumma 10 000 eurot.

Kui soovite sõita välisriiki, on kaskokindlustus eriti oluline. Välismaal võib olla keeruline ja kallis sõiduki parandamine või asendamine, kui midagi juhtub. Kaskokindlustus pakub kaitset ka välismaal aset leidvate sündmuste eest. Kui sõiduk on varastatud või hävitatud, hüvitab kindlustusandja kulud vastavalt kindlustuslepingus kokkulepitud tingimustele.

Euroopas on kaskokindlustus kohustuslik mõnes riigis, nagu näiteks Ukrainas, Valgevenes ja Venemaal. Kui sõidate nendesse riikidesse, peate olema kindel, et teil on kaskokindlustus, vastasel juhul võite saada trahvi või sõiduki konfiskeerimise.

Kaskokindlustuse Hind

Kaskokindlustuse hind on üks peamisi tegureid, mida tuleks kindlustuse valimisel arvestada. Kaskokindlustuse hind sõltub mitmest tegurist, nagu sõiduki mark, mudel, vanus, sõiduajalugu ja kindlustusandja hinnakujundus. Kaskokindlustuse makse arvutamiseks võib kasutada kindlustuskalkulaatorit, mis aitab leida sobiva kindlustusmakse.

Kaskokindlustuse hind võib varieeruda erinevate kindlustusandjate vahel. Kui soovid leida kõige soodsama kaskokindlustuse, on soovitatav võrrelda erinevate kindlustusandjate pakkumisi. Kindlustusmakse võib erineda ka sõltuvalt kindlustusandja poolt pakutavatest lisakaitsetest.

Kaskokindlustuse hind võib olla aastane või kuine. Aastane kindlustusmakse on tavaliselt soodsam kui kuine kindlustusmakse. Kaskokindlustuse hind võib varieeruda ka vastavalt kindlustusandja poolt pakutavatele kindlustuspakettidele.

Kaskokindlustus Ja Liising

Kui oled liisingulepingu sõlmimisel, siis on kaskokindlustus kohustuslik. Kaskokindlustus annab kindlustunde, et sõiduk on kaitstud ootamatute õnnetuste, nagu varguse, vandalismi, tulekahju ja loodusõnnetuste eest. Kui oled oma sõiduki liisimisel, siis soovitame kindlasti valida kaskokindlustuse, mis kaitseb nii sind kui ka sinu sõidukit.

Kaskokindlustus on vabatahtlik kindlustus, mis kaitseb sõidukit ootamatuste eest. Kui oled oma sõiduki liisimisel, siis soovitame valida kaskokindlustuse, mis annab täiendava kindlustunde ja kaitseb sinu sõidukit ootamatuste eest. Kaskokindlustuse valimisel tuleb arvestada kindlustusmakse suurusega, mis sõltub sõiduki maksumusest ja kindlustuskaitse ulatusest.

Kaskokindlustuse valimisel tuleb arvestada ka kindlustuskaitse ulatusega. Kaskokindlustus võib hõlmata erinevaid riske, nagu liiklusõnnetus, loodusõnnetus, tulekahju, vargus, vandalism, ärandamine ja röövimine. Kaskokindlustus võib hõlmata ka tehnilise rikke kindlustust ja liisingväärtuse kindlustust.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on kaskokindlustus?

Kaskokindlustus on kindlustus, mis kaitseb sõiduki omanikku ootamatute kahjude eest. See kindlustus hüvitab kahju, mis on tekkinud õnnetuse, vandalismi, varguse või muude ettenägematute sündmuste tõttu.

Millised on parimad kaskokindlustuse pakkujad?

Eesti turul on palju erinevaid kaskokindlustuse pakkujaid. Mõned populaarsed kindlustusseltsid on If, Seesam, ERGO ja LHV. Kuid parima kaskokindlustuse pakkujat valida, tuleks võrrelda erinevaid võimalusi.

Kuidas võrrelda erinevaid kaskokindlustuse pakkujaid?

Kaskokindlustuse pakkujate võrdlemine võib olla keeruline, kuid kõige olulisem on võrrelda kindlustuskaitse ulatust ja hindasid. Samuti tuleks uurida kindlustusseltsi mainet, klienditeenindust ja kliendi tagasisidet.

Kas taksojuhtidel on eraldi kaskokindlustus?

Jah, taksojuhtidel on eraldi kaskokindlustus, mis kaitseb neid ja nende sõidukeid tavalisest kaskokindlustusest erinevalt. Taksojuhtidel on vaja kindlustada oma sõidukid ka vastutuskindlustusega, mis kaitseb neid võimalike õnnetuste korral.

Millised on kaskokindlustuse lepingu olulised tingimused?

Kaskokindlustuse lepingu olulised tingimused hõlmavad kindlustuskaitse ulatust, omavastutust, kindlustusmakset, kindlustusperioodi ja kahju hüvitamise tingimusi. Kindlustuslepingu tingimused tuleks enne allkirjastamist hoolikalt läbi lugeda.

Kuidas valida sobivat kaskokindlustust?

Sobiva kaskokindlustuse valimiseks tuleks võrrelda erinevaid kindlustuspakkujaid ja nende tingimusi. Samuti tuleks arvestada sõiduki vanust, seisukorda ja kasutusotstarvet. Oluline on valida kindlustuskaitse, mis vastab teie vajadustele ja eelarvele.