Kindlustus

Ravikindlustus

Ravikindlustuse Tüübid

Eestis on olemas kaks tüüpi ravikindlustust: riiklik ja vabatahtlik. Riiklik ravikindlustus on kohustuslik kõigile Eesti alalistele elanikele, tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elavatele isikutele, kelle eest makstakse või kes iseenda eest maksavad sotsiaalmaksu. Vabatahtlik ravikindlustus on mõeldud inimestele, kes ei ole kohustusliku ravikindlustuse alla kuuluvad, näiteks välismaalased või Eesti kodanikud, kes elavad välismaal.

Ravikindlustuse Olulisus

Ravikindlustus on oluline, sest see tagab sulle õiguse saada arstiabi ja ravikulude hüvitamist. Kõigil Eesti ravikindlustatud inimestel on õigus saada ühesugust kvaliteetset arstiabi, olenemata sellest, kas nad tasuvad ravikindlustusmaksu ise või mitte. Ravikindlustusega inimeste ravikulud tasub Tervisekassa.

Ravikindlustuse saamiseks peab ettevõtluskonto kaudu laekuma sotsiaalmaksu vähemalt minimaalse kohustuse ulatuses. 2022. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 584 eurot ja sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72 eurot kuus (584 × 33%). Ravikindlustus kehtib kogu osalise või puuduva töövõime määratud perioodi ning lõpeb kolm kuud pärast määratud perioodi lõppu.

Kindlustusleping ei hõlma kõiki ravikulusid, mis on seotud enne lepingu jõustumist tekkinud haiguse või trauma raviga. Kindlustuslepingu esmakordsel sõlmimisel kohaldub ooteaeg, mille jooksul toimunud kindlustusjuhtumite puhul kindlustushüvitist ei maksta. Seetõttu on oluline teada, millised on kindlustuslepingu tingimused ja millised kulud on kaetud, et vältida ebameeldivaid üllatusi.

Ravikindlustuse Saamine

Ravikindlustus on oluline igale Eesti alalisele elanikule, kes maksab sotsiaalmaksu ise või kelle eest maksab sotsiaalmaksu tööandja. Ravikindlustusega inimesed saavad kvaliteetset arstiabi, mis on neile tasuta. Ravikindlustuse saamiseks on kaks võimalust – töötajate ravikindlustus ja perekonna ravikindlustus.

Töötajate Ravikindlustus

Kui oled töötaja, siis tööandja maksab sinu eest sotsiaalmaksu ning saad automaatselt ravikindlustuse. Töötajate ravikindlustus hõlmab ka sinu pereliikmeid – abikaasat ja lapsi. Kui sul on töötuna lõppenud leping või oled otsustanud ise ettevõtjaks hakata, siis pead ise sotsiaalmaksu tasuma. Sel juhul saad ravikindlustuse isikliku sotsiaalmaksu tasumisel.

Perekonna Ravikindlustus

Kui sul ei ole tööd või oled ise ettevõtja, siis saad perekonna ravikindlustuse. Perekonna ravikindlustus hõlmab sinu abikaasat ja lapsi. Kui sinu alla 19-aastane laps ei tööta, siis on tal automaatselt ravikindlustus. Kui sul on mitu last, siis saad perekonna ravikindlustuse kõigile lastele.

Ravikindlustuse saamiseks peavad andmed esitama sotsiaalkindlustusametile. Ravikindlustus tekib 5 päeva jooksul pärast andmete esitamist. Kui soovid kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust, siis saad seda teha Tervisekassa kodulehel.

Ravikindlustuse Teenused

Ravikindlustuse teenused hõlmavad erinevaid tervishoiuteenuseid, mis on kättesaadavad kõikidele ravikindlustatud isikutele. Teenused jagunevad kolme põhikategooriasse: arstiabi ja haiglaravi, hambaravi ning retseptiravimid.

Arstiabi ja Haiglaravi

Arstiabi ja haiglaravi teenused hõlmavad erinevaid tervisekontrolli ja ravi võimalusi. Perearsti teenus on esmane kontakt tervishoiusüsteemiga ning perearst saab suunata sind edasi eriarsti vastuvõtule, kui vajad täiendavat ravi. Haiglaravi teenus hõlmab nii plaanilist kui ka erakorralist hospitaliseerimist.

Telefonikonsultatsioon on ka üks võimalus, kuidas saada kiiret ja professionaalset nõu tervisemure korral. Samuti on võimalik saada taastusravi teenust, kui oled vajanud operatsiooni või olnud pikemalt haige.

Hambaravi

Ravikindlustusega on kaetud ka hambaravi teenused. Need hõlmavad nii ennetavat kui ka ravihambaravi. Ennetav hambaravi hõlmab regulaarset suuhügieeni kontrolli ja hambaravi õpetust. Ravihambaravi teenused hõlmavad hambaaukude parandamist, juureravi, proteesimist ja hammaste väljatõmbamist.

Retseptiravimid

Ravikindlustusega on kaetud ka retseptiravimid. Kui sa oled haige ja vajad retseptiravimit, siis saad selle retsepti alusel apteegist kätte soodustingimustel. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et retseptiravimite soodustus kehtib ainult nende ravimite puhul, mis on Haigekassa poolt hüvitatavad.

Ravikindlustuse Taotlemine ja Haldamine

Ravikindlustuse Taotlemine

Ravikindlustuse taotlemine on lihtne ja saate seda teha iseteenindusportaali kaudu. Kui teil on Eesti alaline elamisluba või elamisõigus, siis teil on õigus ravikindlustusele. Ravikindlustuse saamiseks peate esitama taotluse Terviseametile. Taotlus tuleb esitada iseteenindusportaalis või Terviseameti klienditeeninduses.

Kui olete ettevõtja, siis saate ravikindlustuse ettevõtluskonto kaudu. Ravikindlustuse saamiseks peab ettevõtluskonto kaudu laekuma sotsiaalmaksu vähemalt minimaalse kohustuse ulatuses.

Ravikindlustuse Haldamine

Kui olete ravikindlustuse saanud, on oluline tagada, et teie andmed on alati ajakohased. Vajadusel tuleb esitada uus taotlus, kui teie elukoha aadress või muud isikuandmed muutuvad. Samuti peate jälgima, et teie ravikindlustuse kaitseperiood ei lõpeks.

Ravikindlustuse haldamiseks on olemas mitmeid võimalusi. Näiteks saate kasutada iseteenindusportaali, et vaadata oma ravikindlustuse kehtivust ja ajakohastada oma isikuandmeid. Samuti võite pöörduda Terviseameti poole, kui teil on küsimusi või probleeme oma ravikindlustusega.

Ravikindlustuse Maksumus ja Tingimused

Ravikindlustuse Maksumus

Ravikindlustuse maksumus Eestis on 13% sotsiaalmaksu, mida tööandja või töötaja maksab. Sotsiaalmaksu summa arvutatakse töötaja brutopalgast ja see sisaldab ravikindlustuse, pensionikindlustuse ja töötuskindlustuse makseid. Kui oled iseenda tööandja, siis tasud sotsiaalmaksu ise.

Kui sa ei tööta, kuid soovid ravikindlustust, siis on võimalik vabatahtlik ravikindlustus. Vabatahtliku ravikindlustuse maksumus sõltub vanusest ja tervislikust seisundist ning seda saab taotleda Haigekassast.

Ravikindlustuse Tingimused

Ravikindlustus on automaatselt olemas, kui sinu eest tasutakse sotsiaalmaksu. Igal Eesti alalisel elanikul, tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elaval isikul, kelle eest makstakse või kes iseenda eest maksab sotsiaalmaksu, on õigus ravikindlustusele.

Ravikindlustusega kaasneb omavastutus ehk osa ravikuludest, mida inimene ise peab kandma. Omavastutuse summa sõltub ravikindlustuse liigist ja vanusest ning seda tuleb tasuda igal aastal. Näiteks täiskasvanud inimese omavastutuse suurus on 5 eurot kuus ehk 60 eurot aastas.

Erakorralised Olukorrad ja Ravikindlustus

Õnnetusjuhtumid ja Ravikindlustus

Ravikindlustus katab õnnetusjuhtumite ravikulud, kui õnnetus leiab aset kindlustatud isiku töökohal või töö ajal. Kui õnnetus juhtub väljaspool tööaega või töökohal, katab kulud kindlustus, mille kindlustuslepingus on märgitud õnnetusjuhtumi kaitse.

Kui õnnetusjuhtum on toimunud, tuleb kindlustatud isikul teavitada kindlustusandjat võimalikult kiiresti. Kindlustusandja teeb kindlaks õnnetuse asjaolud ja hindab kahju suurust. Kui kindlustusandja ja kindlustatu vahel tekib erimeelsusi, lahendatakse need vastavalt kindlustuslepingus määratud korrale.

Kahjukäsitlus

Kui kindlustatud isikul tekib õnnetusjuhtumi tagajärjel kahju, tuleb tal esitada kahjunõue kindlustusandjale. Kahjunõue peab sisaldama kahju suurust ja selle põhjustanud õnnetuse kirjeldust. Kindlustusandja hindab kahju suurust ja teeb kindlaks, kas kahju on hüvitamisele kuuluv.

Kui kindlustusandja ja kindlustatu vahel tekib erimeelsusi, lahendatakse need vastavalt kindlustuslepingus määratud korrale. Kui kindlustusandja ja kindlustatu kokkuleppele ei jõua, võib kindlustatu pöörduda ka kindlustuse järelevalveasutuse poole.

Ravikindlustus Ettevõtetele

Ravikindlustus on oluline osa ettevõtete pakutavatest hüvedest. See aitab teie töötajatel olla tervemad ja produktiivsemad ning vähendab töövõimetuspäevade arvu. Lisaks võib ravikindlustuse pakkumine olla suurepärane viis meelitada ja hoida oma töötajaid.

Ravikindlustuse Pakkumine Töötajatele

Ravikindlustuse pakkumine oma töötajatele on lihtne ja taskukohane. IIZI Tervis pakub erinevaid ravikindlustuse võimalusi, mis sobivad igale ettevõttele ja selle töötajatele. IIZI Tervis aitab teil valida sobiva ravikindlustuse paketi ja annab nõu, kuidas seda oma töötajatele kõige paremini pakkuda.

Ravikindlustuse Eelised Ettevõtetele

Ravikindlustuse pakkumine oma töötajatele annab teie ettevõttele mitmeid eeliseid. Esiteks aitab see teie töötajatel olla tervemad ja vähendab töövõimetuspäevade arvu. Teiseks võib ravikindlustuse pakkumine olla suurepärane viis meelitada ja hoida oma töötajaid. Kolmandaks annab see teie ettevõttele maine, et hoolite oma töötajatest ja nende tervisest.

Ravikindlustuse pakettide võrdlus:

PakettHind kuus
Basic10€
Pro20€
Premium30€

Ravikindlustuse pakkumine on suurepärane viis oma töötajate eest hoolitsemiseks. IIZI Tervis pakub erinevaid ravikindlustuse võimalusi, mis sobivad igale ettevõttele ja selle töötajatele. Valige sobiv ravikindlustuse pakett ja aidake oma töötajatel olla tervemad ja produktiivsemad.

Korduma kippuvad küsimused

Millal hakkab kehtima ravikindlustus?

Ravikindlustus hakkab kehtima 7 päeva jooksul pärast andmete esitamist ja kehtib riigi poolt sotsiaalmaksu tasumise ajal. Kui sotsiaalmaksu maksmine lõpeb, lõpeb ka ravikindlustus 1 kuu pärast.

Kuidas ma saan teada oma ravikindlustuse kehtivuse kohta?

Teie ravikindlustuse kehtivuse kohta saate teavet tervisekindlustuse registris (TKR). Selleks peate esitama oma isikukoodi ja isikut tõendava dokumendi.

Kas Euroopa ravikindlustus kehtib ka Eestis?

Jah, Euroopa ravikindlustus kehtib ka Eestis. Kui teil on Euroopa ravikindlustus, siis saate Eestis vajalikku arstiabi samadel tingimustel nagu Eesti ravikindlustusega inimesed.

Millised on tingimused töötu ravikindlustuse saamiseks?

Töötuna registreeritud inimesed on ravikindlustatud alates 31. arveloleku päevast. Ravikindlustus tekib siis, kui teie elukoht on registreeritud Eestis ja kui teie elukoht on määratletud ainult linnaosana.

Mis on Ergo ravikindlustuse pakutavad teenused?

Ergo ravikindlustus pakub erinevaid teenuseid, sealhulgas arstiabi, hambaravi, ravimite retseptiravimite kulusid, haiglaravi, ambulatoorseid teenuseid ja palju muud.

Kuidas saan Iizi ravikindlustust osta?

Iizi ravikindlustuse saate osta veebis või Iizi kontoris. Enne ostmist veenduge, et olete tutvunud kindlustustingimustega ja teate, millist kaitset see pakub.