Kindlustus

Liikluskindlustuse kontroll

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis peab olema kõigil Eestis registreeritud sõidukitel, mida kasutatakse liikluses. Liikluskindlustuse eesmärk on kaitsta liikluses osalejaid liiklusõnnetuste tagajärgede eest. Selle kindlustusega kaetakse liiklusõnnetuse tagajärjel teistele isikutele ja nende varale tekitatud kahju.

Liikluskindlustuse kehtivuse kontrollimine on lihtne ja kiire. Selleks saate kasutada Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehte või Maanteeameti e-teenindust. Samuti saate kasutada kindlustusest liikluskindlustuse kalkulaatorit, kus saate kontrollida kindlustusinfo kõrval ka uusi kindlustuspakkumisi kuni 9 kindlustusseltsilt.

Eesti Liikluskindlustuse Fond on liikluskindlustuse garantiifond, hüvitusorgan ja Eesti rohelise kaardi büroo. Fondi eesmärk on tagada, et liikluskindlustuse kohustus oleks täidetud ning hüvitada kannatanutele liiklusõnnetuste tagajärjel tekitatud kahju.

Kindlustusseltsidel on oluline roll liikluskindlustuse valdkonnas. Nad pakuvad erinevaid liikluskindlustuse pakkumisi vastavalt klientide vajadustele ja eelistustele. Enne kindlustuse valimist on oluline võrrelda erinevaid kindlustusseltside hindu ja tingimusi.

Liikluskindlustuse Kehtivus ja Hind

Kui soovid sõidukiga liigelda, pead omama kehtivat liikluskindlustust. Liikluskindlustus kaitseb teisi liiklejaid ja nende vara juhul, kui sa põhjustad liiklusõnnetuse. Seega, enne sõidukiga teele asumist, pead veenduma, et sul on kehtiv liikluskindlustus.

Liikluskindlustuse kehtivus on kindlustuslepingu alusel määratud ajavahemik, mille jooksul kindlustusandja katab sinu sõidukiga teistele isikutele ja nende varale tekitatud kahjud. Liikluskindlustuse hind sõltub mitmest tegurist, sealhulgas sõiduki mootori võimsusest ja registrimassist.

Kui soovid kontrollida, kas sinu sõidukil on kehtiv liikluskindlustus, saad seda teha veebis Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehel. Sisesta sõiduki registrimärk või VIN-kood ning saad teada, kas kindlustuskaitse on kehtiv või mitte.

Kui sinu sõiduki liikluskindlustuse leping on lõppemas või soovid lepingut muuta, võid võtta ühendust kindlustusandjaga. Kindlustusandjad pakuvad erinevaid liikluskindlustuse lepinguid, mille hind sõltub mitmest tegurist, sealhulgas sõiduki mootori võimsusest ja registrimassist.

Liikluskindlustuse Poliis

Kui soovid kontrollida oma sõiduki liikluskindlustuse kehtivust, saad seda teha lihtsalt ja kiirelt mitmel erineval viisil. Üks võimalus on kontrollida liikluskindlustuse poliisi olemasolu. Liikluskindlustuse poliis on kindlustusleping, mis kinnitab, et sinu sõiduk on kindlustatud liikluses tekitatud kahju eest. Kõigil Eestis registreeritud sõidukitel peab olema kehtiv liikluskindlustus, vastasel juhul võib kaasneda trahv.

Liikluskindlustuse poliisi olemasolu saad kontrollida mitmel erineval viisil. Üks võimalus on pöörduda kindlustusseltsi poole, kellelt oled oma liikluskindlustuse sõlminud. Samuti saad kontrollida liikluskindlustuse poliisi olemasolu liikluskindlustuse kalkulaatorite abil, mis on saadaval mitmete kindlustusseltside kodulehtedel.

Teine võimalus on kontrollida liikluskindlustuse poliisi kehtivust Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) kodulehel või Maanteeameti e-teeninduses. Selleks on vaja teada sõiduki registrimärki või VIN-koodi. VIN-kood on sõiduki identifitseerimisnumber, mis koosneb 17 tähemärgist ning on leitav sõiduki tehnilisest passist või sõiduki esiklaasi paremast nurgast.

Kui sinu sõidukil on liikluskindlustuse poliis olemas, siis saad kindel olla, et oled kaetud liikluses tekitatud kahju eest. Kui aga liikluskindlustuse poliis puudub või on kehtivus lõppenud, siis soovitame võtta ühendust oma kindlustusseltsiga ning sõlmida uus liikluskindlustuse leping.

Klienditeenindus ja Kontaktandmed

Kui soovid kontrollida oma sõiduki liikluskindlustuse kehtivust või saada infot liikluskindlustuse kohta, siis saad alati pöörduda Eesti Liikluskindlustuse Fondi klienditeeninduse poole.

Klienditeenindus on saadaval telefoni või e-posti teel. Kui soovid helistada, siis saad teha seda numbril 667 1800. Klienditeenindus on avatud E-N 9:00-16:30 ja R 9:00-15:00.

Kui soovid klienditeenindusega otse suhelda, siis saad seda teha aadressil Mustamäe tee 46, Tallinn. Seal saad esitada ka kõik oma küsimused ja saada infot liikluskindlustuse kohta.

Lisaks on võimalik saada abi ja infot ka Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehelt. Seal on võimalik teha liikluskindlustuse kehtivuse kontrolli ning saada infot liikluskindlustuse kohta.

Liikluskahjude Ajalugu ja Kontroll

Kui soovid teada saada oma sõiduki liikluskahjude ajalugu, siis saad seda teha Eesti Liikluskindlustuse Fondi veebilehel. Selleks tuleb sisestada sõiduki registreerimisnumber ning süsteem kuvab kõik liikluskindlustuse juhtumid, milles sõiduk on osalenud. Päring näitab ka sõiduki osalemist vabatahtliku sõidukikindlustuse juhtumis, mille tagajärjel luges kindlustusandja sõiduki hävinuks.

Kui soovid kontrollida, kas sõidukil on kehtiv liikluskindlustus, siis saad seda teha samuti Eesti Liikluskindlustuse Fondi veebilehel. Selleks tuleb sisestada sõiduki registreerimisnumber ning süsteem kuvab informatsiooni selle kohta, kas sõidukil on kehtiv liikluskindlustus ning millal see lõppeb.

Kui oled kannatanu liiklusõnnetuses, siis on oluline teada, kas vastutav sõidukijuht omab kehtivat liikluskindlustust. Selleks saad teha päringu Eesti Liikluskindlustuse Fondi veebilehel. Kui vastutav sõidukijuht ei ole kindlustust sõlminud, siis saab kahju hüvitamiseks pöörduda Liikluskindlustuse Fondi poole.

Samuti on oluline teada, kas sõidukil on sõlmitud kaskokindlustus, mis hüvitab kahju ka siis, kui liiklusõnnetuse põhjustaja ei ole kindlustust sõlminud. Kaskokindlustuse olemasolu saab kontrollida kindlustusandja veebilehel või küsides seda otse kindlustusandjalt.

Iseteenindus ja Arveldamine

Kui soovid kontrollida oma liikluskindlustuse kehtivust või arveldada kindlustusmakseid, on sul võimalik seda teha kindlustusseltsi iseteeninduskeskkonna kaudu. Enamik kindlustusseltse pakuvad oma klientidele võimalust lihtsalt ja mugavalt arveldada oma kindlustuse eest interneti kaudu.

Kui oled If kindlustuse klient, saad oma kindlustuslepinguid hallata Ifi iseteeninduskeskkonnas. Pärast sisselogimist näed oma töölaual kõiki Ifis kehtivaid autokindlustuse lepinguid, millel oled kindlustusvõtja või ettevõtte esindaja. Kui soovid näha oma kindlustusmakseid, saad seda teha samuti Ifi iseteeninduskeskkonnas.

Kui soovid kontrollida oma liikluskindlustuse kehtivust, võid seda teha Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehel. Lisaks kindlustuskehtivusele näed ka sõiduki taustainfot. Maanteeameti e-teeninduses saad samuti kontrollida oma kindlustuskehtivust ja näha oma sõiduki taustainfot.

Kui soovid arveldada oma kindlustusmakseid, on sul võimalik seda teha ka otse kindlustusseltsi veebilehel. Enamik kindlustusseltse pakuvad võimalust teha makseid otse nende kodulehe kaudu. Kui soovid näha oma makseajalugu või arveid, saad seda teha kindlustusseltsi iseteeninduskeskkonna kaudu.

Sõiduki Andmed ja Registreerimine

Sõiduki registreerimine on Eestis kohustuslik. Registreerimine toimub Maanteeameti poolt ning selle käigus antakse sõidukile unikaalne registreerimisnumber. Registreerimisnumbri saab kinnitada sõiduki esiküljele ja tagaküljele ning see peab olema selgelt nähtav.

Sõiduki registreerimisel tuleb esitada teatud andmeid, sealhulgas sõiduki omaniku nimi, aadress ja isikukood. Lisaks tuleb esitada sõiduki andmed, nagu näiteks sõiduki liik, istekohtade arv ja muud tehnilised andmed.

Sõiduki omanik on isik, kelle nimi on sõiduki registreerimisandmetes. Kui sõidukil on mitu omanikku, tuleb esitada kõigi omanike andmed. Vastutav kasutaja on isik, kes kasutab sõidukit igapäevaselt ja vastutab selle eest. Vastutav kasutaja võib olla ka sõiduki omanik.

Sõiduki registrikood on unikaalne number, mis antakse sõidukile registreerimisel. Registrikoodi kasutatakse sõiduki tuvastamiseks ja see on vajalik ka liikluskindlustuse kehtivuse kontrollimisel.

Sõiduki andmed sisaldavad teavet sõiduki kohta, nagu näiteks sõiduki liik, istekohtade arv ja muud tehnilised andmed. Sõiduki andmete kontrollimine on oluline, et veenduda sõiduki seaduslikkuses ja tehnilises korrasolekus.

Sõiduki registreerimismärgi kontrollimine on oluline ka liikluskindlustuse kehtivuse kontrollimisel. Sõiduki registreerimismärk peab olema selgelt nähtav ja loetav, vastasel juhul võib see põhjustada trahvi.

Liiklusõnnetused ja Kindlustusperiood

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis kaitseb liiklusõnnetuses kannatanuid. Kui juhtub liiklusõnnetus, siis on oluline teada, kas kindlustusperiood on kehtiv. Kindlustusperiood on aeg, mille jooksul kindlustuspoliis kehtib.

Kui liiklusõnnetus juhtub kindlustusperioodi jooksul, siis on võimalik esitada kahjunõue kindlustusandjale. Kindlustusandja hindab kahju suurust ja otsustab, kas hüvitada kahju või mitte. Kui kindlustusperiood on lõppenud, siis kahju ei hüvitata.

Kui oled ostnud uue sõiduki või oled vahetanud oma sõiduki registrimärgi, siis on oluline teada, et kindlustusperiood ei kandu automaatselt üle uuele sõidukile või registrimärgile. Seega, kui soovid kindlustusperioodi üle kanda uuele sõidukile või registrimärgile, siis tuleb selleks eraldi taotlus esitada kindlustusandjale.

Liikluskindlustuse seadus sätestab, et kindlustusandja peab hüvitama liiklusõnnetuse tagajärjel tekitatud kahju, kui kindlustusperiood kehtib ja kahju on tekkinud kindlustusperioodi jooksul. Seega, kui liiklusõnnetus juhtub kindlustusperioodi jooksul, siis on oluline esitada kahjunõue kindlustusandjale.

Kui soovid teada oma sõiduki kahjude ajalugu, siis on võimalik teha päring Eesti Liikluskindlustuse Fondi ja Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel. Päringus saab kontrollida, kas sõiduk on osalenud liikluskindlustuse või vabatahtliku sõidukikindlustuse juhtumis, mille tagajärjel luges kindlustusandja sõiduki hävinuks.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas kontrollida liikluskindlustuse kehtivust?

Selleks, et kontrollida sõiduki liikluskindlustuse kehtivust, saate külastada Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehte ja sisestada sõiduki registrimärgi või VIN-koodi vastavasse lahtrisse. Kodulehel on ka võimalik kontrollida, kas sõiduk on osalenud liikluskindlustuse juhtumis.

Milline on soodsaim liikluskindlustus?

Liikluskindlustuse hind sõltub sõiduki tüübist, vanusest, kasutusotstarbest ja kindlustusandjast. Seetõttu on soodsaima liikluskindlustuse leidmiseks soovitatav võrrelda erinevate kindlustusandjate hindu ja tingimusi.

Kuidas teha lkf.ee kontrolli?

LKFi ehk Eesti Liikluskindlustuse Fondi kontrolli tegemiseks saate külastada kodulehte ja sisestada sõiduki registrimärgi või VIN-koodi vastavasse lahtrisse. Seejärel kuvatakse teave sõiduki kindlustusajaloo ja liikluskindlustuse kehtivuse kohta.

Kuidas kontrollida kindlustuse kehtivust?

Kindlustuse kehtivuse kontrollimiseks saate külastada kindlustusandja kodulehte või võtta ühendust kindlustusandjaga telefoni või e-posti teel. Samuti saate kontrollida kindlustuse kehtivust Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehel.

Kuidas kontrollida avarii tagajärjel tekkinud kahjude hüvitamist?

Avarii tagajärjel tekkinud kahjude hüvitamise kontrollimiseks saate võtta ühendust kindlustusandjaga ja küsida teavet kindlustusjuhtumi kohta. Samuti saate kontrollida sõiduki osalemist liikluskindlustuse juhtumis Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehel.

Kuidas kontrollida kaskokindlustuse kehtivust?

Kaskokindlustuse kehtivuse kontrollimiseks saate võtta ühendust kindlustusandjaga ja küsida teavet kindlustuslepingu kohta. Samuti saate kontrollida kindlustuslepingu kehtivust kindlustusandja kodulehel või Eesti Liikluskindlustuse Fondi kodulehel.